Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: bEM_15 – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21012/21 Podniková informatika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPH FPM/MMC21007/21   Podnik a podnikanie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/MNE21001/21   Základy makroekonómie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/MIC21010/21   Matematika pre ekonómov 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KIM FPM/MMA21010/21   Metodika akademickej práce 3 2P Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21008/21 Manažment 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21015/21 Podnikové financie 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KPH FPM/MMC21015/21   Podnikové hospodárstvo 6 2P + 2C Skúška 2, 3 letný
KMr OF/MOA21148/21   Marketing 6 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21035/21   Mikroekonómia 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMVaL FPM/MMD21011/21   Manažment výroby 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/MIE21668/20   Účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
CTVŠ EU/MTA150101Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 zimný
KPH FPM/MMC21004/21   Nákladový controlling 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KIM FPM/MMA21006/21 Informačný systém podniku 6 2P + 2C Skúška 2 letný
CTVŠ EU/MTA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 letný
KÚA FHI/MIE21014/21   Finančné účtovníctvo I 6 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21021/21 Riadenie ľudských zdrojov 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM FPM/MMB21018/21   Podnikateľské plánovanie 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM FPM/MMB21006/21   Manažérske rozhodovanie 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KIM FPM/MMA21022/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 3 zimný
KPF FPM/MME21006/21   Finančná analýza podniku 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KIM FPM/MMA21023/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 3 letný

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/MJA21101/22   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/MJA21102/22   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/MJD21101/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/MJD21102/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/MJE211201/22   CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/MJE211202/22   CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/MJE211203/22   CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/MJE211204/22   CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/MJE211205/22   CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/MJE211301/22   CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/MJE211302/22   CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/MJE211303/22   CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/MJE211304/22   CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/MJE211305/22   CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/MJA21103/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/MJA21104/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/MJD21103/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/MJD21104/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/MJE210902/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/MJE210903/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/MJE210904/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/MJE210905/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/MJE211002/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/MJE211003/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/MJE211004/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/MJE211005/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - 2. ročník - ZS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21002/21   Dane podnikateľských subjektov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/MMB21002/21   Komunikácia v manažmente 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/MMC21005/21   Neziskové organizácie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - 2. ročník - LS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21001/21   Analýza finančných trhov 6 4C Skúška 2 letný
KIM FPM/MMA21004/21   Ekonomické aplikácie v MS Office 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KM FPM/MMB21020/21   Psychológia 6 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - 3. ročník - ZS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21003/21   Dlhové financovanie 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KIM FPM/MMA21005/21   Elektronické podnikanie 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KPH FPM/MMC21009/21   Podnikanie v malých a stredných podnikoch 4 2P + 2C Skúška zimný

Blok - 3. ročník - LS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21010/21   Podnikanie v stavebníctve 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KPH FPM/MMC21021/21   Spoločenská zodpovednosť podniku 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KPH FPM/MMC21022/22   Vybrané problémy z mikroekonómie 4 2P + 2C Skúška 3 letný

Blok - PVP_2021

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21022/22   Vybrané problémy z mikroekonómie 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KIM FPM/MMA21005/21   Elektronické podnikanie 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KPF FPM/MME21002/21   Dane podnikateľských subjektov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/MMC21009/21   Podnikanie v malých a stredných podnikoch 4 2P + 2C Skúška zimný

Výberové predmety

Blok - Výberové 1

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21024/21   Podnikový ekonomický softvér 3 2C Skúška 2 letný
KIM FPM/MMA21026/21   Databázové spracovanie 3 2C Skúška 2 letný
KIM FPM/MMA21027/21   Prezentačné a grafické aplikácie 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Výberové 2

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21024/21   Podnikový ekonomický softvér 3 2C Skúška 2 letný
KIM FPM/MMA21026/21   Databázové spracovanie 3 2C Skúška 2 letný
KIM FPM/MMA21027/21   Prezentačné a grafické aplikácie 3 2C Skúška 2 letný
KPH FPM/MMC21008/21   Podnikanie v kreatívnom priemysle 3 2C Skúška 2 letný
KM FPM/MMB21004/21   Kreatívne techniky v manažmente 3 2C Skúška 2 letný
KPH FPM/MMC21002/21   Kooperačné podnikanie a tvorba klastrov 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Výberové 3

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MVPB22901/22   Osobnostný rozvoj: Prípadové štúdie Lenovo 4 2C Skúška 3 letný
KM FPM/MVPB22902/22   Proces HR-náboru zamestnancov: prípadové štúdie Philip Morris Slovakia s.r.o. 4 2C Skúška 3 letný
KM FPM/MVPB22903/22   Výzvy líderstva v 21.storočí 4 2C Skúška 3 letný
KPF FPM/MVPE22901/22   IBM: Business English 4 2C Skúška 3 letný
KPH FPM/MVPD22901/22   Aktuálne trendy v environmentálnom a sociálnom podnikaní v SR 4 2C Skúška 3 letný
KPH FPM/MVPD22902/22   Družstevné podnikanie 4 2C Skúška 3 letný
KPH FPM/MVPD22903/22   Finančné procesy BASIC s Henkel 4 2C Skúška 3 letný
KPH FPM/MVPD22904/22   Hands-on HR: Globálne trendy 4 2C Skúška 3 letný
KPH FPM/MVPD22909/22   Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe 4 2C Skúška 3 letný
KPH FPM/MVPD22910/22   Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe (v anglickom jazyku) 4 2C Skúška 3 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmet

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21500/21   Ekonomika a manažment podniku 10 Predmet štátnej skúšky

Blok - Obhajoba

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21501/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet