Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta podnikového manažmentu

Bakalárske programy

bEM_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium denná SK
bEMa_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium denná EN

Inžinierske / magisterské programy

iEP_15 ekonomika podniku jednoodborové štúdium denná SK
iVM_15 všeobecný manažment jednoodborové štúdium denná SK
iVMa_15 všeobecný manažment jednoodborové štúdium denná EN

Doktorandské štúdium

dEM_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium denná SK
dEMa_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium denná EN
dEMe_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium externá SK
dEMea_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium externá EN