Študijný plán - všeobecný manažment

Študijný program: iVMa_15 – všeobecný manažment
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: EN
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Compulsory Courses - 1st year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21016/21 Finančný manažment (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KIM FPM/MMA21015/21 Manažment informačných technológií (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21028/21 Organizačné správanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21029/21 Personálny manažment (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KIM FPM/MMA21016/21 Metódy výskumu v manažmente (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21030/21   Projektový manažment (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21017/21   Finančná analýza a finančné plánovanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Compulsory Courses - 2nd year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21031/21   Medzinárodný manažment a podnikanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/MMB21032/21   Strategický manažment (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/MMC21023/21   Odbytová stratégia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/MMB21049/21   Seminár k záverečnej práci 1 (v anglickom jazyku) 2 2C Zápočet 2 zimný
KM FPM/MMB21050/21   Seminár k záverečnej práci 2 (v anglickom jazyku) 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - 1st year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21033/21   Organizačný dizajn podniku (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21034/21   Kontrolovanie (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21035/21   Manažérske simulácie (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 1 letný

Blok - 2nd year WS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21036/21   Vodcovstvo (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/MMB21037/21   Interkultúrny manažment (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - 2nd year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21038/21   Manažment zmien (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 2 letný
KM FPM/MMB21039/21   Podnikateľstvo (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 2 letný

Výberové predmety

Blok - 1st year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMVaL FPM/MMD21013/21   Logistika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2nd year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MVP22900/22   Praktická stáž II. 4 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Courses

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21502/22   Všeobecný manažment (v anglickom jazyku) 10 Predmet štátnej skúšky

Blok - Defence

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21503/22   Záverečná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku) 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet