Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta medzinárodných vzťahov

Bakalárske programy

bMEV_15 medzinárodné ekonomické vzťahy jednoodborové štúdium denná SK
bMEVa_15 medzinárodné ekonomické vzťahy (v a.j.) jednoodborové štúdium denná EN

Inžinierske / magisterské programy

iHD_15 hospodárska diplomacia jednoodborové štúdium denná SK
iHDa_15 hospodárska diplomacia (v a.j.) jednoodborové štúdium denná EN

Doktorandské štúdium

dMEV_15 medzinárodné ekonomické vzťahy jednoodborové štúdium denná SK
dMEVe_19 medzinárodné ekonomické vzťahy jednoodborové štúdium externá SK
dMEVa_15 medzinárodné ekonomické vzťahy (v a.j.) jednoodborové štúdium denná EN
dMEVae_19 medzinárodné ekonomické vzťahy (a.j.) jednoodborové štúdium externá