Národohospodárska fakulta

Národohospodárska fakulta

Bakalárske programy

bFBP_21 financie, bankovníctvo a poisťovníctvo jednoodborové štúdium denná SK
bFBPe_21 financie, bankovníctvo a poisťovníctvo jednoodborové štúdium externá SK
bFBP_21EN financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku jednoodborové štúdium denná EN
bMVP_21 manažment verejných politík jednoodborové štúdium denná SK
bAE_21EN aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku jednoodborové štúdium denná EN
bAE_21 aplikovaná ekonómia jednoodborové štúdium denná SK
bEP_15 ekonómia a právo medziodborové štúdium denná SK
bEPe_15 ekonómia a právo medziodborové štúdium externá SK

Inžinierske / magisterské programy

iAE_21 aplikovaná ekonómia jednoodborové štúdium denná SK
iAE_21EN aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku jednoodborové štúdium denná EN
iFD_21 financie a dane jednoodborové štúdium denná SK
iFD_21EN financie a dane v anglickom jazyku jednoodborové štúdium denná EN
iFTI_21 finančné trhy a investovanie jednoodborové štúdium denná SK
iMVP_21 manažment verejných politík jednoodborové štúdium denná SK
mPaE_17 právo a ekonómia medziodborové štúdium denná

Doktorandské štúdium

dF_21 financie jednoodborové štúdium denná SK
dFe_21 financie jednoodborové štúdium externá SK
dE_21EN ekonómia v anglickom jazyku jednoodborové štúdium denná EN