Študijný plán - aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku

Študijný program: bAE_21EN – aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: EN
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21103/21   Mikroekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KET NHF/NNE21104/21   Makroekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 letný
KHP NHF/NND15052/21 Kvantitatívne metódy v ekonómii (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C S 3 letný
KVSaRR NHF/NNG21101/21   Regionálna ekonómia a politika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 letný
KHP NHF/NND21113/21 Ekonómia rozvoja (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KET NHF/NNE21101/21 Základy ekonómie 1 (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 zimný
KMA FHI/NIC21010aj/21   Matematika pre ekonómov (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 zimný
KPH FPM/NMD21002/21   Podnikové hospodárstvo (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1, 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21110/21   Sociálna politika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21102/21   Verejná politika 1 (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 letný
KET NHF/NNE21102/21 Základy ekonómie 2 (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 letný
KŠ FHI/NID15011/21   Štatistika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 letný
KMA FHI/NIC21020aj/21   Vybrané kapitoly z matematiky pre ekonómov (v anglickom jazyku) 3 2C S 1 letný
KOVE FHI/NIB21012/22   Ekonometria I (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný
KHP NHF/NND21111/21   Hospodárska politika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 zimný
KÚA FHI/NIE21666/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
CTVŠ EU/NTA150101aL/21   Telovýchovné aktivity v anglickom jazyku 1 2C Z 1 letný
CTVŠ EU/NTA150101aZ/21   Telovýchovné aktivity v anglickom jazyku 1 2C Z 1 zimný
KET NHF/NNE21226/22   Metodológia ekonómie (v anglickom jazyku) 3 2C S 2 letný
KF NHF/NNB21103/21 Verejné financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný
KET NHF/NNE21243/22   Seminár k záverečnej práci 1 (v anglickom jazyku) 2 2C Z 3 zimný
KET NHF/NNE21244/22   Seminár k záverečnej práci 2 (v anglickom jazyku) 2 2C Z 3 letný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 1

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/VJA2121/21   CJ 1 - Rokovania v anglickom jazyku pre pokročilých (21) 3 2C Skúška 3 zimný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21113/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 zimný
KSRaP NHF/NNF21112/21   Ekonómia a politika trhu práce (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 letný
KF NHF/VNB22101/21   Financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 letný
KET NHF/NNE21121/21   Všeobecné hospodárske dejiny (v anglickom jazyku) 3 2C S 2 zimný
KET NHF/NNE21122/21   Vývoj ekonomickej vedy (v anglickom jazyku) 3 2P S 2 zimný
KHP NHF/NND21114/21   Prípadové štúdie z hospodárskej politiky 2 (v anglickom jazyku) 3 2C S 2 zimný
KHP NHF/NND21112/21   Národné účty (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný
KF NHF/NNB21106/21   Daňovníctvo (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KHP NHF/NND21115/21   Hospodárska politika v ére globalizácie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21103/21   Kritické myslenie a argumentácia (v anglickom jazyku) 6 4C S 3 zimný
KET NHF/NNE21231/22   Seminár z aplikovanej makroekonomickej analýzy (v anglickom jazyku) 3 2C S 3 letný
KET NHF/NNE21230/22   Seminár z aplikovanej mikroekonomickej analýzy (v anglickom jazyku) 3 2C S 3 letný
KSRaP NHF/NNF21116/21   Prípadové štúdie zo sociálnej politiky (v anglickom jazyku) 3 2C S 3 letný
KVSaRR NHF/NNG21104/21   Úvod do vizualizácie dát (v anglickom jazyku) 3 2C S 3 letný
KVSaRR NHF/NNG21105/21   Odborná prax (v anglickom jazyku) 3 2C Z 2, 3
KOVE FHI/NIB21017/22   Ekonometria II (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21052/22   Záverečná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku) 10 OB
KET NHF/NNE21053/22   Štátna skúška (v anglickom jazyku) 10 SS

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet