Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Bakalárske programy

bPEM_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium denná SK
bPEM_15MI ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium denná SK
bPEMe_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium externá SK
bPEMe_15MI ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium externá SK
bPOP_15 obchodné podnikanie jednoodborové štúdium denná SK

Inžinierske / magisterské programy

iFRP_15 finančné riadenie podniku jednoodborové štúdium denná SK
iFRP_15MI finančné riadenie podniku jednoodborové štúdium denná SK
iFRPe_15 finančné riadenie podniku jednoodborové štúdium externá SK
iFRPe_15MI finančné riadenie podniku jednoodborové štúdium externá SK
iPOM_19 podnikový obchod a marketing jednoodborové štúdium denná ENSK
iPOMa_19 podnikový obchod a marketing jednoodborové štúdium denná ENSK

Doktorandské štúdium

dPEM_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium denná SK
dPEMe_15 ekonomika a manažment podniku jednoodborové štúdium externá SK