Študijný plán - obchodné podnikanie

Študijný program: bPOP_15 – obchodné podnikanie
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22014/22   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22034/22   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22094/22   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22114/22   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22054/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22074/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK23634/23   Business Spanish for Advanced Students I. 0P + 2C Examination 1 winter
KKM PHF/PPK23654/23   Business Spanish for Advanced Students II. 0P + 2C Examination 1 summer
KKM PHF/PPK22296/22   Informačné a komunikačné technológie 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22505/22   Makroekonómia 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22101/22 Marketing 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22334/22   Matematika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22506/22   Mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22507/22   Podnikové hospodárstvo 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22354/22   Štatistika 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22123/22   Telovýchovné aktivity 1 0P + 2C Zápočet 1 zimný
KEM PHF/PPEM22124/22   Telovýchovné aktivity 1 0P + 2C Zápočet 1 letný
KOP PHF/PPO22102/22   Teória obchodu a služieb 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22374/22   Úvod do podnikových analýz 4 2P + 2C Skúška 1 zimný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22134/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22154/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22174/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22194/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22214/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22234/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK23674/23   Business Spanish for Intermediate Students I. 0P + 2C Examination 2 winter
KKM PHF/PPK23694/23   Business Spanish for Intermediate Students II. 0P + 2C Examination 2 summer
KOP PHF/PPO22105/22   Medzinárodný marketing 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22106/22   Odborná prax 4 Zápočet 2 letný
KOP PHF/PPO22104/22   Podnikanie v obchode a službách 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22084/22   Podnikové financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22103/22 Strategický marketing 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22024/22   Účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22044/22   Účtovníctvo v organizáciách 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KEM PHF/PPEM22125/22   Fundamentals of Management 2P + 2C Examination 2 winter
KKM PHF/PPK22594/22 Basics of Law 2P + 2C Examination 2 winter

Blok - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22094/22   Dane podnikateľských subjektov 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOP PHF/PPO22119/22   Imidž v teórii a v praxi 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KE PHF/PPE22504/22   Kalkulácie a rozpočty 5 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOP PHF/PPO22108/22   Medzinárodný obchod 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOP PHF/PPO22107/22   Prevádzka maloobchodnej jednotky 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOP PHF/PPO22400/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 3 zimný
KOP PHF/PPO22123/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KEM PHF/PPEM22187/22   Seminar for Final Thesis 2 0P + 2C Credits 3 summer
KFRP PHF/PPF22206/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KKM PHF/PPK22814/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KKM PHF/PPK22394/22 Výskum trhu 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KM PHF/PPM22001/22   Manažment ľudských zdrojov 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22177/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22127/22   Business Etiquette 0P + 2C Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22503/22   Economic Policy 0P + 2C Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22128/22   Management Information Technology 0P + 2C Examination 2 winter

Blok - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22109/22   Interkultúrna komunikácia v marketingu 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22074/22   Krízový manažment 3 2P + 0C Skúška 2 zimný
KEM PHF/PPEM22129/22   Theories of Management 0P + 2C Examination 2 winter
KE PHF/PPE22221/22   Financie 3 2P + 0C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22162/22   Spoločenská zodpovednosť podnikania 3 0P + 2C Skúška 3 zimný

Výberové predmety

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22254/22   Ekvalizér 3 0P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22121/22   Public relations 3 0P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22130/22   Business Ethics 0P + 2C Examination 3 winter

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22900/22   Štátna skúška - Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie, Účtovníctvo podnikateľských subjektov 10 Predmet štátnej skúšky 3
KOP PHF/PPO22901/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet