Fakulta aplikovaných jazykov

Fakulta aplikovaných jazykov

Bakalárske programy

bCJaIKaf_22 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia jednoodborové štúdium denná ENFRSK
bCJaIKan_22 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia jednoodborové štúdium denná DEENSK
bCJaIKas_22 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia jednoodborové štúdium denná ENESSK

Inžinierske / magisterské programy

mCJaIKaf_22 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia jednoodborové štúdium denná ENFRSK
mCJaIKan_22 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia jednoodborové štúdium denná DEENSK
mCJaIKas_22 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia jednoodborové štúdium denná ENESSK