Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta hospodárskej informatiky

Bakalárske programy

bDSE_22 data science v ekonómii jednoodborové štúdium denná SK
bHI_22 hospodárska informatika jednoodborové štúdium denná SK
bUC_22 účtovníctvo jednoodborové štúdium denná SK

Inžinierske / magisterské programy

iAKT_22 aktuárstvo jednoodborové štúdium denná SK
iDSE_22 data science v ekonómii jednoodborové štúdium denná SK
iIM_22 informačný manažment jednoodborové štúdium denná SK
iUA_22 účtovníctvo a audítorstvo jednoodborové štúdium denná SK

Doktorandské štúdium

dDSE_22 data science v ekonómii jednoodborové štúdium denná SK
dDSEe_22 data science v ekonómii jednoodborové štúdium externá SK
dUC_22 účtovníctvo jednoodborové štúdium denná SK