Študijný plán - hospodárska informatika

Študijný program: bHI_22 – hospodárska informatika
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
CTVŠ EU/ITA150101Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 zimný
KAI FHI/IIA21100/21 Algoritmy a programovanie I. 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KAI FHI/IIA21120/21   Informatika I 7 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/INE22001/21   Základy ekonómie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/IIC21011/21   Matematika I 7 2P + 2C Skúška 1 zimný
CTVŠ EU/ITA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 letný
KAI FHI/IIA21105/21 Algoritmy a programovanie II 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KAI FHI/IIA21125/22   Informatika II 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21020/21   Matematika II 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KŠ FHI/IID22002/21   Štatistické metódy I 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KAI FHI/IIA21110/21 Algoritmy a programovanie III 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21130/21 Databázové systémy I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE210012/21 Účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KŠ FHI/IID22007/21   Štatistické metódy II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21140/21 Operačné systémy 6 0P + 4C Skúška 2 letný
KAI FHI/IIA21150/21 Sieťové technológie I 7 2P + 2C Skúška 2 letný
KM FPM/IMB21007/21   Manažment 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21141/22 Management Science I 6 2P + 2C Skúška 2, 3 letný
KAI FHI/IIA21155/21 Sieťové technológie II 4 0P + 2C Skúška 3 zimný
KAI FHI/IIA21160/22   Hospodárska informatika I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21170/21 Umelá inteligencia a expertné systémy 4 0P + 2C Skúška 3 zimný
KOVE FHI/IIB21142/22   Management Science II 5 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOVE FHI/IIB21500/22 Podpora rozhodovacích procesov 5 2P + 2C Skúška 3 zimný
KAI FHI/IIA21960/22   Seminár k bakalárskej práci I 2 0P + 2C Zápočet zimný
KAI FHI/IIA21970/22   Seminár k bakalárskej práci II 2 0P + 2C Zápočet letný

Blok - Cudzie jazyky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/IJA215010/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/IJD21101/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211201/22   CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211202/22   CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211203/22   CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211204/22   CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211205/22   CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/IJA215380/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/IJD21102/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211301/22   CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211302/22   CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211303/22   CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211304/22   CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211305/22   CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KAJ FAJ/IJA215460/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/IJD21103/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210902/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210903/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210904/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210905/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/IJA215400/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/IJD21104/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokočilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211002/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211003/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211004/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211005/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety Vetva A

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21200/21   Úvod do informačnej bezpečnosti 3 0P + 2C Skúška 3 zimný
KAI FHI/IIA21210/21   Blockchain a digitálne meny 4 0P + 2C Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety Vetva B

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21235/21   Databázové systémy II 3 0P + 2C Skúška 3 zimný
KAI FHI/IIA21220/21   Technológie znalostného manažmentu 4 2P + 2C Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety Vetva C

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21250/21   Multimediálne aplikácie 4 0P + 2C + 2S Skúška letný
KAI FHI/IIA21240/21   Internet vecí 3 0P + 2C Skúška 3 zimný

Blok - Povinne voliteľné predmety Vetva D

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21260/21   Internetové a mobilné aplikácie I 3 0P + 2C Skúška 3 zimný
KAI FHI/IIA21270/21   Internetové a mobilné aplikácie II 4 0P + 4C Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety Vetva E

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21300/21   Elektronické podnikanie 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21265/21   Hospodárska informatika II 4 2P + 2C Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety Vetva F

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/IME21025/21   Podnikové financie 5 2P + 2C Skúška letný
KF NHF/INB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety Vetva G

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/IMC21015/23   Business Economy 2P + 2C Examination summer

Blok - Povinne voliteľné predmety Vetva H

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21123/22   Ekonomická analýza I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21124/22   Ekonomická analýza II 5 2P + 2C Skúška letný

Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21300/21   Elektronické podnikanie 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21123/22   Ekonomická analýza I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21210/21   Blockchain a digitálne meny 4 0P + 2C Skúška letný
KAI FHI/IIA21220/21   Technológie znalostného manažmentu 4 2P + 2C Skúška letný
KAI FHI/IIA21250/21   Multimediálne aplikácie 4 0P + 2C + 2S Skúška letný
KAI FHI/IIA21265/21   Hospodárska informatika II 4 2P + 2C Skúška letný
KAI FHI/IIA21270/21   Internetové a mobilné aplikácie II 4 0P + 4C Skúška letný
KOVE FHI/IIB21124/22   Ekonomická analýza II 5 2P + 2C Skúška letný
KPH FPM/MMC21015/21   Podnikové hospodárstvo 6 2P + 2C Skúška 2, 3 letný
KPF FPM/IME21025/21   Podnikové financie 5 2P + 2C Skúška letný
KAI FHI/NIA21221/21   Knowledge Management Technologies (in English) 2P + 2C Examination summer
KPH FPM/IMC21015/23   Business Economy 2P + 2C Examination summer

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21980/22   Bakalárska práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KAI FHI/IIA21985/22   Hospodárska informatika 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet