Študijný plán - aktuárstvo

Študijný program: iAKT_22 – aktuárstvo
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinne predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMA FHI/IIC21200/21   Aktuárske prediktívne modely 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/IIC21250/21 Finančná matematika II 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/IIC21270/21   Matematika pre životné poistenie I 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/IIC21310/21   Softvérové aplikácie pre aktuárov 5 4C Skúška 1 zimný
KOP OF/IOE22080/22   Poistné právo 4 2C Skúška 1, 2 zimný
KÚA FHI/IIE21172/21 IFRS: Individuálna účtovná závierka I 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/IIC21260/21   Finančná matematika III 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21280/21 Matematika pre životné poistenie II 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21290/21   Neživotné poistenie 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21330/21 Teória rizika v poistení I 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE22410/22   Účtovníctvo a finančné výkazníctvo poisťovní 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21300/21 Penzijné a nemocenské poistenie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMA FHI/IIC21340/21   Teória rizika v poistení II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMA FHI/IIC21350/21 Životné poistenie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMA FHI/IIC21900/22   Seminár k záverečnej práci I 2 2C Zápočet 2 zimný
KMA FHI/IIC21240/21   Enterprise risk management 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KMA FHI/IIC22901/22   Seminár k záverečnej práci II 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne volitelne predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMA FHI/IIC21230/21   Efektívna komunikácia pre aktuárov 5 4C Skúška 2 zimný
KMA FHI/IIC21320/21   Teória pravdepodobnosti II 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMA FHI/IIC21360/21   Diferenciálne a diferenčné rovnice 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22130/21 Regresná a korelačná analýza 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KŠ FHI/IID22320/21   Demografická štatistika 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21560/21   Fuzzy množiny v rozhodovacích procesoch 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21500/21   Business Intelligence 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KÚA FHI/IIE21183/21   Účtovníctvo a dane právnických osôb II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21242/21   IFRS: Konsolidovaná účtovná závierka I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21010/21   Analýza účtovnej závierky 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22240/21   Štatistická indukcia 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KAI FHI/IIA21550/21   Big data 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21024/21 Audítorstvo I 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21292/21   Etika účtovného profesionála 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21370/23   Reinsurance in practice 2C Examination summer

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMA FHI/IIC21370/23   Reinsurance in practice 2C Examination summer

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátna skúška

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMA FHI/IIC22900/22   Obhajoba záverečnej práce 10 Štátna skúška - obhajoba
KMA FHI/IIC22910/22   Životné a neživotné poistenie 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet