Študijný plán - data science v ekonómii

Študijný program: bDSE_22 – data science v ekonómii
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinne predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
CTVŠ EU/ITA150101Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 zimný
KAI FHI/IIA21100/21 Algoritmy a programovanie I. 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/INE22001/21   Základy ekonómie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/IIC21012/21   Matematika I 8 2P + 2C Skúška 1 zimný
KÚA FHI/IIE210012/21 Účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
CTVŠ EU/ITA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 letný
KAI FHI/IIA21125/22   Informatika II 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21020/21   Matematika II 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KŠ FHI/IID22001/21 Štatistické metódy I 8 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21040/21   Teória pravdepodobnosti I 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21131/22 Operačný výskum I 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22006/21   Štatistické metódy II 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21121/22   Ekonomická analýza I 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21132/22 Operačný výskum II 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KÚA FHI/IIE21132/21   Finančné účtovníctvo I 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/IIC21030/21   Finančná matematika I 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOVE FHI/IIB21111/22   Ekonometria I 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOVE FHI/IIB21122/22   Ekonomická analýza II 5 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOVE FHI/IIB21993/22   Seminár k bakalárskej práci I 2 2C + 2S Zápočet 3 zimný
KŠ FHI/IID22011/21 Ekonomicko-štatistické analýzy 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KŠ FHI/IID22021/21   Metódy štatistického porovnávania 5 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOVE FHI/IIB21112/22 Ekonometria II 5 2P + 2C Skúška 3 letný
KOVE FHI/IIB21994/22   Seminár k bakalárskej práci II 2 2C + 2S Zápočet 3 letný

Blok - Cudzie jazyky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/IJA215010/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/IJD21101/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211201/22   CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211202/22   CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211203/22   CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211204/22   CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211205/22   CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/IJA215380/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/IJD21102/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211301/22   CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211302/22   CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211303/22   CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211304/22   CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211305/22   CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KAJ FAJ/IJA215460/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/IJD21103/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210902/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210903/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210904/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210905/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/IJA215400/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/IJD21104/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokočilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211002/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211003/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211004/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211005/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne volitelne predmety I

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21130/21 Databázové systémy I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21160/22   Hospodárska informatika I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21121/22   Informatika I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Povinne volitelne predmety II

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMA FHI/IIC21051/21   Úvod do aktuárstva 5 2P + 2C Skúška 3 letný
KM FPM/IMB21007/21   Manažment 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KPF FPM/IME21025/21   Podnikové financie 5 2P + 2C Skúška letný
KF NHF/INB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška letný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21135/22   Operations Research I (in English) 2P + 2C Examination 2 winter
KOVE FHI/IIB21115/22   Econometrics I (in English) 2P + 2C Examination 3 winter
KPF FPM/IME21025/21   Podnikové financie 5 2P + 2C Skúška letný
KF NHF/INB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška letný
KM FPM/IMB21007/21   Manažment 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KAI FHI/IIA21250/21   Multimediálne aplikácie 4 0P + 2C + 2S Skúška letný
KŠ FHI/IID22500/23   Official Statistics 2C Examination 2, 3 summer
KMA FHI/IIC21100/23   Data analysis for decision making support 2C Examination summer
KMA FHI/IIC21050/21   Introduction to Actuarial Science 2P + 2C Examination summer

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Povinne predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21920/22   Bakalárska práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KOVE FHI/IIB21930/22   Analytické nástroje v ekonómii 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet