Študijný plán - data science v ekonómii

Študijný program: dDSE_22 – data science v ekonómii
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21870/22   Pokročilé analytické metódy I 12 16sP Skúška 1 zimný
KŠ FHI/IID22620/21   Pokročilé analytické metódy II 12 16sP Skúška 1 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety - Štatistické metódy v ekonómii

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KŠ FHI/IID22640/21   Viacrozmerná analýza dát 10 16sP Skúška zimný
KŠ FHI/IID22600/21   Induktívne metódy štatistiky 10 16sP Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety - Operačný výskum

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21810/22   Modely a metódy operačného výskumu 10 16sP Skúška zimný
KOVE FHI/IIB21880/22   Stochastické rozhodovacie procesy a ich modelovanie 10 16sP Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety - Ekonometria

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21850/22   Mikroekonometria 10 16sP Skúška zimný
KOVE FHI/IIB21820/22   Finančná a priestorová ekonometria 10 16sP Skúška letný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21860/22   Modely rozhodovania a teória hier 8 16sP Skúška zimný
KOVE FHI/IIB21840/22   Makroekonometria 8 16sP Skúška zimný
KOVE FHI/IIB21830/22   Kvantitatívna makroekonómia 8 16sP Skúška zimný
KAI FHI/IIA22500/22   Fuzzy logika v data science 8 16sP Skúška zimný
KAI FHI/IIA22550/22   Konceptuálne modelovanie 8 16sP Skúška zimný
KMA FHI/IIC21500/21   Modely životného poistenia 8 16sP Skúška letný
KMA FHI/IIC21510/21   Náhodné procesy v aktuárstve 8 16sP Skúška zimný

Blok - Vedecká časť

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21940/22   Tvorivá činnosť v oblasti vedy 60 Absolvovanie

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Dizertačná práca

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21950/22   Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška 20 Predmet štátnej skúšky
KOVE FHI/IIB21955/22   Dizertačná práca a jej obhajoba 40 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet