Študijný plán - účtovníctvo a audítorstvo

Študijný program: iUA_22 – účtovníctvo a audítorstvo
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Blok povinných predmetov

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMA FHI/IIC21241/21 Enterprise risk management (ERM) 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPF FPM/IME21018/21   Finančný manažment 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KÚA FHI/IIE21071/21   Manažment výkonnosti 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KÚA FHI/IIE21134/21   Účtovníctvo finančných a kapitálových transakcií 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KÚA FHI/IIE21172/21 IFRS: Individuálna účtovná závierka I 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KÚA FHI/IIE21201/21 Teória účtovníctva 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KÚA FHI/IIE21024/21 Audítorstvo I 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21173/21   IFRS: Individuálna účtovná závierka II 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21261/21   Účtovníctvo a audit finančných inštitúcií 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21960/21 Trendy a nové iniciatívy v účtovníctve 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21025/21   Audítorstvo II 4 0P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21183/21   Účtovníctvo a dane právnických osôb II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21231/21   Interný audit a kontrola 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21242/21   IFRS: Konsolidovaná účtovná závierka I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21513/22   Seminár k záverečnej práci I 2 0P + 1C Zápočet 2 zimný
KÚA FHI/IIE21243/22   IFRS: Konsolidovaná účtovná závierka II 4 0P + 2C Skúška 2 letný
KÚA FHI/IIE21302/21   Daň z pridanej hodnoty 4 0P + 2C Skúška 2 letný
KÚA FHI/IIE21514/22   Seminár k záverečnej práci II 2 0P + 1C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety I

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KÚA FHI/IIE21184/21   Daňové účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška letný
KÚA FHI/IIE21196/21   Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácii 3 0P + 2C Skúška letný
KÚA FHI/IIE21331/21   Vedenie finančných záznamov v anglickom jazyku 3 0P + 2C Skúška letný
KÚA FHI/IIE21902/21   Správa daní a daňové konanie 3 0P + 2C Skúška letný
KMO OF/IOB22192/22   Obchodné rokovanie 4 2C Skúška letný
KOVE FHI/IIB21510/22   Optimálne programovanie I 5 2P + 2C Skúška zimný
KBaMF NHF/INC21210/21   Medzinárodné finančné centrá 3 1P + 1C Skúška 2 zimný

Blok - Povinne voliteľné predmety II

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KÚA FHI/IIE21016/22   Anglická konverzácia pre profesionálnych účtovníkov 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/INC21210/21   Medzinárodné finančné centrá 3 1P + 1C Skúška 2 zimný
KMA FHI/IIC21210/21   Analýza finančných trhov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMO OF/IOB22193/22   Medzinárodná expanzia firiem 3 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21351/22   Ekonometrické modelovanie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/IMC21021/21   Riadenie hodnoty podniku 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21951/21   Business simulácie 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21952/21   Profesionálne zručnosti účtovníka a audítora 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/IMB21020/21   Projektový manažment 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KÚA FHI/IIE21641/21   IFRS: Podnikové kombinácie 3 0P + 2C Skúška 2 zimný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/IME21008/22   Finančné inžinierstvo 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21253/21   Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPF FPM/IME21046/23   Financial Investments 2P + 2C Examination 2 winter
KPF FPM/IME21045/23   International Financial Management 2P + 2C Examination 2 winter
KÚA FHI/IIE21184/21   Daňové účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška letný
KÚA FHI/IIE21196/21   Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácii 3 0P + 2C Skúška letný
KÚA FHI/IIE21331/21   Vedenie finančných záznamov v anglickom jazyku 3 0P + 2C Skúška letný
KÚA FHI/IIE21902/21   Správa daní a daňové konanie 3 0P + 2C Skúška letný
KMO OF/IOB22192/22   Obchodné rokovanie 4 2C Skúška letný
KOVE FHI/IIB21510/22   Optimálne programovanie I 5 2P + 2C Skúška zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Povinne predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KÚA FHI/IIE22825/21   Účtovníctvo a Audítorstvo a kontrola 10 Predmet štátnej skúšky
KÚA FHI/IIE22835/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet