Študijný plán - informačný manažment

Študijný program: iIM_22 – informačný manažment
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21500/21   Business Intelligence 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KAI FHI/IIA21510/21   Softvérové inžinierstvo I 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KAI FHI/IIA21530/21   Modelovanie podnikových procesov 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KAI FHI/IIA21540/21   Distribuované technológie 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOVE FHI/IIB21510/22   Optimálne programovanie I 5 2P + 2C Skúška zimný
KAI FHI/IIA21520/21   Softvérové inžinierstvo II 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KAI FHI/IIA21550/21   Big data 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KOVE FHI/IIB21520/22   Viackriteriálne rozhodovanie 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KOVE FHI/IIB21530/22   Projektové riadenie 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KAI FHI/IIA21560/21   Fuzzy množiny v rozhodovacích procesoch 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21570/21   Manažment informačných systémov 6 0P + 4C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21900/22   Seminár k záverečnej práci I 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KOVE FHI/IIB21540/22   Teória hier 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22100/21   Machine learning 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21910/22   Seminár k záverečnej práci II 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KOVE FHI/IIB21250/22   Simulačné modely 5 2P + 2C Skúška letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety A

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21580/21   UX dizajn 4 0P + 2C Skúška zimný
KAI FHI/IIA21590/21   Vývoj mobilných aplikácií 4 0P + 4C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21600/21   Paralelné programovanie 4 0P + 4C Skúška letný
KAI FHI/IIA21581/23   UX dizajn 4 0P + 2C Skúška letný
KŠ FHI/IID22261/22   Viacrozmerné štatistické metódy 4 2P + 2C Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety B

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KŠ FHI/IID22341/22   Data mining 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KAI FHI/IIA21610/21   Získavanie znalosti výpočtovou inteligenciou 4 2P + 2C Skúška letný
KŠ FHI/IID22260/21   Viacrozmerné štatistické metódy 6 2P + 2C Skúška letný
KŠ FHI/IID22261/22   Viacrozmerné štatistické metódy 4 2P + 2C Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety C

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21620/21   Evolučné algoritmy 4 0P + 2C Skúška zimný
KOVE FHI/IIB21560/22   Softvérová podpora rozhodovania 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21570/22   Environmentálne modely 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KAI FHI/IIA21621/23   Evolučné algoritmy 4 0P + 2C Skúška letný
KOVE FHI/IIB21240/22   Sieťová analýza 6 2P + 2C Skúška 2 letný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21570/22   Environmentálne modely 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KAI FHI/IIA21620/21   Evolučné algoritmy 4 0P + 2C Skúška zimný
KAI FHI/IIA21580/21   UX dizajn 4 0P + 2C Skúška zimný
KAI FHI/IIA21610/21   Získavanie znalosti výpočtovou inteligenciou 4 2P + 2C Skúška letný
KAI FHI/IIA21600/21   Paralelné programovanie 4 0P + 4C Skúška letný
KAI FHI/IIA21581/23   UX dizajn 4 0P + 2C Skúška letný
KAI FHI/IIA21621/23   Evolučné algoritmy 4 0P + 2C Skúška letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAI FHI/IIA21920/22   Diplomová práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KAI FHI/IIA21930/22   Informačný manažment 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet