Študijný plán - účtovníctvo

Študijný program: bUC_22 – účtovníctvo
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinne predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/INE22001/21   Základy ekonómie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/IIC21010/21   Matematika I 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMEVaHD FMV/IVA21001/21   Diplomatický protokol 3 2C Skúška 1 zimný
KPH FPM/IMC21036/21   Podnikové hospodárstvo 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KÚA FHI/IIE210012/21 Účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/IIC21060/21   Vybrané kapitoly z matematiky pre ekonómov 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP OF/IOE22076/22   Základy práva 6 4C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21132/21   Finančné účtovníctvo I 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KŠ FHI/IID22002/21   Štatistické metódy I 6 2P + 2C Skúška 1 letný
CTVŠ EU/ITA150101Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 zimný
KPF FPM/IME21024/21   Podnikové financie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21133/21   Finančné účtovníctvo II 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21253/21   Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22007/21   Štatistické metódy II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
CTVŠ EU/ITA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 letný
KAI FHI/IIA21290/21   Informatické zručnosti B 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KÚA FHI/IIE21142/21   Manažérske účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KÚA FHI/IIE21281/21   Forenzné účtovníctvo: Využitie CAATT 5 0P + 4C Skúška 2 letný
KÚA FHI/IIE21292/21   Etika účtovného profesionála 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KÚA FHI/IIE21010/21   Analýza účtovnej závierky 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/IIE21042/21   Automatizácia účtovníctva 6 0P + 4C Skúška 3 zimný
KÚA FHI/IIE21161/21   Účtovníctvo a dane fyzických osôb 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KÚA FHI/IIE21224/21   Mzdová evidencia 4 0P + 2C Skúška 3 zimný
KÚA FHI/IIE21511/21   Seminár k záverečnej práci I 2 0P + 1C Zápočet 3 zimný
KÚA FHI/IIE21182/21   Účtovníctvo a dane právnických osôb I 5 0P + 2C Skúška 3 letný
KÚA FHI/IIE21512/21   Seminár k záverečnej práci II 2 0P + 1C Zápočet 3 letný

Blok - Cudzie jazyky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/IJA215010/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/IJD21101/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211201/22   CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211202/22   CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211203/22   CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211204/22   CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/IJE211205/22   CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/IJA215380/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/IJD21102/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211301/22   CJ 1 – Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211302/22   CJ 1 – Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211303/22   CJ 1 – Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211304/22   CJ 1 – Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/IJE211305/22   CJ 1 – Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KAJ FAJ/IJA215460/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/IJD21103/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210902/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210903/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210904/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/IJE210905/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/IJA215400/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/IJD21104/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokočilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211002/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211003/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211004/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/IJE211005/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety I

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/INB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška letný
KÚA FHI/IIE21092/21   Základy účtovníctva v anglickom jazyku 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KMO OF/IOB22183/22   Medzinárodný obchod 6 2C Skúška 1 letný
KOP OF/IOE22075/22   Finančné a daňové právo 3 2C Skúška 1 letný
KAI FHI/IIA21210/21   Blockchain a digitálne meny 4 0P + 2C Skúška letný

Blok - Povinne voliteľné predmety II

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KÚA FHI/IIE21321/21   Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek 3 0P + 2C Skúška letný
KMA FHI/IIC21041/21   Teória pravdepodobnosti I 6 2P + 2C Skúška letný
KMA FHI/IIC21051/21   Úvod do aktuárstva 5 2P + 2C Skúška 3 letný
KMO OF/IOB22184/22   Prípadové štúdie v medzinárodnom podnikaní 4 2C Skúška letný
KVSaRR NHF/ING21101/21   Úvod do vizualizácie dát 3 2C Skúška 3 letný
KMP FMV/IVC22001/22   Medzinárodné právo obchodné 4 2P + 2C Skúška letný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/MJA21105/22   Rokovania v anglickom jazyku I. 3 2C Skúška 2 zimný
KMPV FMV/IVB210200/23   Sociology 2C Examination 2 winter
KOP OF/IOE22082/23   Law in Marketing 4C Examination 2 winter
KF NHF/INB21006/21   Daňovníctvo 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KPF FPM/MME21006/21   Finančná analýza podniku 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KF NHF/INB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška letný
KMO OF/IOB22184/22   Prípadové štúdie v medzinárodnom podnikaní 4 2C Skúška letný
KMO OF/IOB22195/23   International Business 2P + 2C Examination summer
KMP FMV/IVC22001/22   Medzinárodné právo obchodné 4 2P + 2C Skúška letný
KÚA FHI/IIE21321/21   Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek 3 0P + 2C Skúška letný
KMA FHI/IIC21050/21   Introduction to Actuarial Science 2P + 2C Examination summer
KMA FHI/IIC21041/21   Teória pravdepodobnosti I 6 2P + 2C Skúška letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Povinne predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KÚA FHI/IIE22820/21   Účtovníctvo a Analýza účtovnej závierky 10 Predmet štátnej skúšky
KÚA FHI/IIE22830/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet