Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: bPEMe_15 – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - PP 2.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22025e/22   Marketing 6 20sP Skúška 2 letný
KEM PHF/PPEM22314e/22   Macroeconomics 20sP Examination 2 summer
KEM PHF/PPEM22311e/22   Microeconomics 20sP Examination 2 winter
KKM PHF/PPK22350e/22   Štatistika 7 20sP Skúška 2 letný
KEM PHF/PPEM22022e/22   Fundamentals of Management 20sP Examination 2 winter
KKM PHF/PPK22590e/22   Basics of Law 20sP Examination winter
KKM PHF/PPK22190e/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. 3 10sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK23670e/23   Business Spanish for Intermediate Students I. 10sP Examination 2 winter
KKM PHF/PPK23690e/23   Business Spanish for Intermediate Students II. 10sP Examination 2 summer
KKM PHF/PPK22130e/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. 3 10sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22150e/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. 3 10sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22210e/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. 3 10sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22230e/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. 3 10sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22070e/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. 3 10sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22170e/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. 3 10sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22330e/22   Matematika 6 20sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22310e/22   Matematická analýza 6 20sP Skúška 1 letný

Blok - PP 3.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22010e/22   Finančno-ekonomická analýza 6 20sP Skúška 3 zimný
KOP PHF/PPO22026e/22   Odborná prax 4 Zápočet 3 letný
KE PHF/PPE22315e/22   Operačná analýza 6 20sP Skúška 3 zimný
KFRP PHF/PPF22080e/22   Podnikové financie 6 20sP Skúška 3 letný
KFRP PHF/PPF22020e/22   Účtovníctvo 6 20sP Skúška 3 zimný
KFRP PHF/PPF22040e/22   Účtovníctvo v organizáciách 6 20sP Skúška 3 letný
KKM PHF/PPK22390e/22   Výskum trhu 6 20sP Skúška 3 letný

Blok - PP 4.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22090e/22   Dane podnikateľských subjektov 4 20sP Skúška 4 zimný
KE PHF/PPE22316e/22   Kalkulácie a rozpočty 5 20sP Skúška 4 zimný
KM PHF/PPM22021e/22   Manažment ľudských zdrojov 4 20sP Skúška 4 zimný
KOP PHF/PPO22027e/22   Medzinárodný obchod 6 20sP Skúška 4 zimný
KM PHF/PPM22023e/22   Podnikové plánovanie 4 20sP Skúška 4 letný
KE PHF/PPE22318e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 4 letný
KM PHF/PPM22179e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 4 letný
KFRP PHF/PPF23204e/23   Seminar for Final Thesis 2 10sP Credits 4 summer
KKM PHF/PPK22810e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 4 letný
KOP PHF/PPO23037e/23   Seminar for Final Thesis 2 10sP Credits 4 summer
KOP PHF/PPO22396e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 4 zimný

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP I. - 2.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM PHF/PPM22026e/22   Manažérska informatika 3 10sP Skúška 2 zimný
KEM PHF/PPEM22024e/22   Business Etiquette 10sP Examination 2 winter

Blok - PVP II. 3.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM PHF/PPM22027e/22   Manažment výroby 5 20sP Skúška 3 zimný
KE PHF/PPE22320e/22   Svetová ekonomika 5 20sP Skúška 3 zimný

Blok - PVP III. - 3.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KE PHF/PPE22321e/22   Financie 3 10sP Skúška 3 letný
KM PHF/PPM22160e/22   Spoločenská zodpovednosť podnikania 3 10sP Skúška 3 letný

Výberové predmety

Blok - VP - 1.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22250e/22   Ekvalizér 3 10sP Skúška 1 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - ŠS 4. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22912/22   Štátna skúška - Ekonomika a manažment podniku, Účtovníctvo podnikateľských subjektov 10 Predmet štátnej skúšky 4
KEM PHF/PPEM22913/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 4

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet