Štátna skúška - Ekonomika a manažment podniku, Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 22.02.2023

Dátum schválenia: 22.02.2023