Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: bPEM_15MI – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta
Akademický rok: 2022/2023
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment

Povinné predmety

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22012/22   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22032/22   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22052/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22072/22   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22092/22   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22112/22   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22292/22 Informačné a komunikačné technológie 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22413/22   Makroekonómia 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22013/22   Marketing 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22332/22   Matematika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22312/22   Matematická analýza 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22411/22   Mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22412/22   Podnikové hospodárstvo 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22352/22   Štatistika 7 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22372/22 Úvod do podnikových analýz 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22012/22   Telovýchovné aktivity 1 0P + 2C Zápočet 1 zimný
KEM PHF/PPEM22013/22   Telovýchovné aktivity 1 0P + 2C Zápočet 1 letný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22132/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22152/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22212/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22232/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22172/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22192/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. 3 0P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22014/22   Odborná prax 4 Zápočet 2 letný
KE PHF/PPE22414/22   Operačná analýza 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KE PHF/PPE22415/22   Podnikanie v malých a stredných podnikoch 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22082/22   Podnikové financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22022/22   Účtovníctvo 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22042/22 Účtovníctvo v organizáciách 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KM PHF/PPM22011/22 Základy manažmentu 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22032/22   Základy práva 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22092/22   Dane podnikateľských subjektov 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KFRP PHF/PPF22012/22   Finančno-ekonomická analýza 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KE PHF/PPE22416/22   Kalkulácie a rozpočty 5 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22014/22   Manažment ľudských zdrojov 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KOP PHF/PPO22015/22 Medzinárodný obchod 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22015/22   Podnikové plánovanie 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KKM PHF/PPK22392/22   Výskum trhu 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KOP PHF/PPO22398/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 3 zimný
KFRP PHF/PPF22202/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KKM PHF/PPK22812/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KOP PHF/PPO22039/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KE PHF/PPE22418/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný
KM PHF/PPM22177/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM PHF/PPM22127/22   Biznis etiketa 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KE PHF/PPE22419/22   Hospodárska politika 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KM PHF/PPM22018/22   Manažérska informatika 3 2C Skúška 2 zimný
KM PHF/PPM22017/22   Podnikateľská etika 3 0P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22062/22   Audítorstvo 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22272/22   Hospodárska štatistika 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KM PHF/PPM22019/22   Manažment výroby 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22016/22   Medzinárodný marketing 5 2P + 2C Skúška 2 letný
KE PHF/PPE22420/22   Svetová ekonomika 5 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KE PHF/PPE22421/22   Financie 3 2P + 0C Skúška 3 zimný
KFRP PHF/PPF22072/22   Krízový manažment 3 2P + 0C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22020/22   Manažérske teórie 3 0P + 2C Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22158/22   Spoločenská zodpovednosť podnikania 3 0P + 2C Skúška 3 zimný

Výberové predmety

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22252/22   Ekvalizér 3 0P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22017/22   Public Relations 3 0P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22018/22   Interkultúrna komunikácia v marketingu 3 0P + 2C Skúška 3 zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - DŠ Bc. Michalovce

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22912/22   Štátna skúška - Ekonomika a manažment podniku, Účtovníctvo podnikateľských subjektov 10 Predmet štátnej skúšky
KEM PHF/PPEM22913/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah “hodín za týždeň”

PP – profilový predmet