Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: bPEMe_15MI – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22132e/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. 3 10sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22152e/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. 3 10sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22172e/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. 3 10sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22192e/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. 3 10sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22212e/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. 3 10sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22232e/22   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. 3 10sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK23672e/23   Business Spanish for Intermediate Students I. 10sP Examination 2 winter
KKM PHF/PPK23692e/23   Business Spanish for Intermediate Students II. 10sP Examination 2 summer
KEM PHF/PPEM22425e/22   Macroeconomics 20sP Examination 2 summer
KOP PHF/PPO22031e/22   Marketing 6 20sP Skúška 2 letný
KEM PHF/PPEM22424e/22   Microeconomics 20sP Examination 2 winter
KKM PHF/PPK22352e/22   Štatistika 7 20sP Skúška 2 letný
KEM PHF/PPEM22029e/22   Fundamentals of Management 20sP Examination 2 winter
KKM PHF/PPK22592e/22   Basics of Law 20sP Examination 2 winter
KKM PHF/PPK22332e/22   Matematika 6 20sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22312e/22   Matematická analýza 6 20sP Skúška 1 letný

Blok - 4. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22092e/22   Dane podnikateľských subjektov 4 20sP Skúška 4 zimný
KE PHF/PPE22427e/22   Kalkulácie a rozpočty 5 20sP Skúška 4 zimný
KM PHF/PPM22030e/22   Manažment ľudských zdrojov 4 20sP Skúška 4 zimný
KOP PHF/PPO22033e/22   Medzinárodný obchod 6 20sP Skúška 4 zimný
KOP PHF/PPO22397e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 4 zimný
KE PHF/PPE22429e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 4 letný
KOP PHF/PPO22038e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 4 letný
KM PHF/PPM22180e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 4 letný
KKM PHF/PPK22812e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 4 letný
KFRP PHF/PPF22205e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 4 letný
KM PHF/PPM22031e/22   Podnikové plánovanie 4 20sP Skúška 4 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22032e/22   Business Etiquette 10sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22430e/22   Economic Policy 10sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22034e/22   Management Information Technology 10sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22033e/22   Business Ethics 10sP Examination 2 winter

Výberové predmety

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22035e/22   Public relations 3 10sP Skúška 2

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - 4. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22912/22   Štátna skúška - Ekonomika a manažment podniku, Účtovníctvo podnikateľských subjektov 10 Predmet štátnej skúšky 4
KEM PHF/PPEM22913/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 4

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet