Študijný plán - podnikový obchod a marketing

Študijný program: iPOMa_19 – podnikový obchod a marketing
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: ENSK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - PP 1.year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22361/22   Purchasing and Sale 7 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22362/22   Marketing Management 7 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22363/22   Trade Operations 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22364/22   Marketing Communication 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22365/22   Product and Brand 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22366/22   Payment Systems 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22367/22   Expertise Practice 4 Zápočet 1 letný
KOP PHF/PPO22395/22   International Business 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22150/22   Internet Communication 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22118/22   Corporate Risk Management 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - PP 2.year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22360/22   Retail Management 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22370/22   Distribution Management 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22380/22   Hospitality Management 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22394/22   Behavioral Economics 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22460/22   Quantitative Analyzes and Forecasting 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22158/22   Purchasing and Supply Management 4.0 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22386/22   Seminar for Final Thesis 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KOP PHF/PPO22387/22   Seminar for Final Thesis 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KKM PHF/PPK22844/22   Seminar for Final Thesis 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KKM PHF/PPK22864/22   Seminar for Final Thesis 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KFRP PHF/PPF22218/22   Seminar for Final Thesis 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KFRP PHF/PPF22248/22   Seminar for Final Thesis 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KEM PHF/PPEM22610/22   Seminar for Final Thesis 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KEM PHF/PPEM22611/22   Seminar for Final Thesis 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP I.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22152/22   Communication and Managerial Skills 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22609/22   Forensic Accounting 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22379/22   New Trends in Marketing 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22584/22   Game Theory 4 2P + 2C Skúška 1 zimný

Blok - PVP II.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22151/22   Digital Economy 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22153/22   Organizational Behaviour 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22608/22   Environmental Economics 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22178/22   Expertise 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22369/22   Green Marketing 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22381/22   Innovations in Business Practice 4 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - PVP III.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22372/22   Professional Communication in Foreign Language 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22373/22   Event Marketing 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22374/22   Direct Marketing 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22375/22   Professional Skills in Business Administration 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22376/22   Consumer Theories and Realities 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22377/22   Digital Marketing 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22378/22   Consumer Policy 3 0P + 2C Skúška 2 zimný

Výberové predmety

Blok - VP 1. year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22504/22   Seminar with Experts from Practice 1 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22524/22   Seminar with Experts from Practice 2 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - VP 2.year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22544/22   Seminar with Experts from Practice 1 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22564/22   Seminar with Experts from Practice 2 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - SŠ 2.year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22920/22   State Exam - Business and Marketing 10 Predmet štátnej skúšky 2
KOP PHF/PPO22921/22   Final Thesis and its Defense 10 Štátna skúška - obhajoba 2

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet