Študijný plán - finančné riadenie podniku

Študijný program: iFRP_15MI – finančné riadenie podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - PP 1.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22079/22   Strategický manažment 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22081/22   Vnútropodnikový controlling 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22082/22   Projektový manažment 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22083/22   Internetová komunikácia 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22440/22   Forenzné účtovníctvo 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22441/22   Odbytová stratégia podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22472/22   Podniková analytika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KFRP PHF/PPF22112/22   Riziko v podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22132/22   Finančný manažment 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22215/22   Platobný styk 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22216/22   Odborná prax 4 0P + 0C Zápočet 1 letný

Blok - PP 2.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22080/22   Innovation Management 2P + 2C Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22084/22   Quality Management in Integrated System 2P + 2C Examination 2 winter
KFRP PHF/PPF22152/22   Nákup 4.0 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22142/22   Finančná analýza a finančné plánovanie 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22432/22   Finančné trhy 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22162/22   Daňové systémy 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22217/22   Distribučný manažment 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22390/22   Behaviorálna ekonómia 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KEM PHF/PPEM22194/22   Seminar for Final Thesis 1 0P + 2C Credits 2 winter
KEM PHF/PPEM22183/22   Seminar for Final Thesis 2 0P + 2C Credits 2 summer
KFRP PHF/PPF22242/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KFRP PHF/PPF22212/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KKM PHF/PPK22832/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KKM PHF/PPK22852/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KOP PHF/PPO22243/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KOP PHF/PPO22244/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP I.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22218/22   Hospitality manažment 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22085/22   Ekonómia a manažment v zdravotníctve 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22086/22   Komunikačné a manažérske spôsobilosti 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22444/22   Regionálny rozvoj 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22572/22   Teória hier 4 2P + 2C Skúška 1 zimný

Blok - PVP II.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22087/22   Organizačné správanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22088/22   Digitálna ekonomika 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22445/22   Ekonómia životného prostredia 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22446/22   Dlhové financovanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22172/22   Znalectvo 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22182/22   Administratívne kapacity pre EŠIF 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22412/22   Finančná ekonometria 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22253/22   Medzinárodné podnikanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný

Výberové predmety

Blok - VP 1.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22219/22   Spotrebiteľské teórie a reálie 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22220/22   Odborná komunikácia v cudzom jazyku 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22492/22   Seminár s odborníkmi z praxe 1 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22512/22   Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - VP 2.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22532/22   Seminár s odborníkmi z praxe 1 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22552/22   Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - ŠS 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22991/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3
KEM PHF/PPEM22915/22   Štátna skúška - Podniková ekonomika, Manažment podniku 10 Predmet štátnej skúšky 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet