Študijný plán - finančné riadenie podniku

Študijný program: iFRP_15 – finančné riadenie podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta
Akademický rok: 2022/2023
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment

Povinné predmety

Blok - 1.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22470/22 Podniková analytika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KFRP PHF/PPF22110/22 Riziko v podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22130/22 Finančný manažment 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22201/22   Platobný styk 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22202/22   Odborná prax 4 Zápočet 1 letný
KEM PHF/PPEM22057/22 Vnútropodnikový controlling 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22059/22   Strategický manažment 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22060/22   Projektový manažment 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22061/22   Internetová komunikácia 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22329/22   Forenzné účtovníctvo 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22330/22   Odbytová stratégia podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KFRP PHF/PPF22150/22   Nákup 4.0 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22160/22   Daňové systémy 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22140/22   Finančná analýza a finančné plánovanie 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22430/22   Finančné trhy 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22203/22   Distribučný manažment 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KM PHF/PPM22062/22   Manažérstvo kvality v integrovanom systéme 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KE PHF/PPE22331/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KE PHF/PPE22332/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KOP PHF/PPO22239/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KOP PHF/PPO22240/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KM PHF/PPM22181/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KM PHF/PPM22192/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KKM PHF/PPK22830/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KKM PHF/PPK22850/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KFRP PHF/PPF22210/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KFRP PHF/PPF22240/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KOP PHF/PPO22388/22   Behaviorálna ekonómia 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM PHF/PPM22058/22 Manažment inovácií 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Povinne voliteľné predmety

Blok - 1.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22064/22   Komunikačné a manažérske spôsobilosti 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22205/22   Hospitality manažment 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22063/22   Ekonómia a manažment v zdravotníctve 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22333/22   Regionálny rozvoj 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22570/22   Teória hier 4 2P + 2C Skúška 1 zimný

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22334/22   Ekonómia životného prostredia 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22065/22   Organizačné správanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22066/22   Digitálna ekonomika 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22335/22   Dlhové financovanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22251/22   Medzinárodné podnikanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22170/22   Znalectvo 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22180/22   Administratívne kapacity pre EŠIF 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22410/22   Finančná ekonometria 4 2P + 2C Skúška 1 letný

Výberové predmety

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22206/22   Spotrebiteľské teórie a reálie 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22207/22   Odborná komunikácia v cudzom jazyku 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22490/22   Seminár s odborníkmi z praxe 1 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22510/22   Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22530/22   Seminár s odborníkmi z praxe 1 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22550/22   Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Blok ŠS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22915/22   Štátna skúška - Podniková ekonomika, Manažment podniku 10 Predmet štátnej skúšky
KFRP PHF/PPF22991/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah “hodín za týždeň”

PP – profilový predmet