Študijný plán - finančné riadenie podniku

Študijný program: iFRP_15 – finančné riadenie podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - PP 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22059/22   Strategický manažment 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22470/22   Podniková analytika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KFRP PHF/PPF22130/22   Finančný manažment 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22057/22   Vnútropodnikový controlling 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22329/22   Forenzné účtovníctvo 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KFRP PHF/PPF22110/22   Riziko v podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22330/22   Odbytová stratégia podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22060/22   Projektový manažment 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22201/22   Platobný styk 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22061/22   Internetová komunikácia 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22202/22   Odborná prax 4 Zápočet 1 letný

Blok - PP 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22058/22   Innovation Management 2P + 2C Examination 2 winter
KFRP PHF/PPF22140/22   Finančná analýza a finančné plánovanie 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22430/22   Finančné trhy 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KEM PHF/PPEM22062/22   Quality Management in Integrated System 2P + 2C Examination 2 winter
KFRP PHF/PPF22150/22   Nákup 4.0 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22388/22   Behaviorálna ekonómia 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22160/22   Daňové systémy 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22203/22   Distribučný manažment 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KEM PHF/PPEM22192/22   Seminar for Final Thesis 1 0P + 2C Credits 2 winter
KEM PHF/PPEM22181/22   Seminar for Final Thesis 2 0P + 2C Credits 2 summer
KFRP PHF/PPF22240/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KFRP PHF/PPF22210/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KKM PHF/PPK22830/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KKM PHF/PPK22850/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KOP PHF/PPO22239/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KOP PHF/PPO22240/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP 1.r

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22205/22   Hospitality manažment 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22570/22   Teória hier 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22063/22   Ekonómia a manažment v zdravotníctve 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22064/22   Komunikačné a manažérske spôsobilosti 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22333/22   Regionálny rozvoj 4 2P + 2C Skúška 1 zimný

Blok - PVP 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22065/22   Organizačné správanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22066/22   Digitálna ekonomika 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22334/22   Ekonómia životného prostredia 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22335/22   Dlhové financovanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22170/22   Znalectvo 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22180/22   Administratívne kapacity pre EŠIF 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22251/22   Medzinárodné podnikanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KKM PHF/PPK22410/22   Finančná ekonometria 4 2P + 2C Skúška 1 letný

Výberové predmety

Blok - VP 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22206/22   Spotrebiteľské teórie a reálie 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22207/22   Odborná komunikácia v cudzom jazyku 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22490/22   Seminár s odborníkmi z praxe 1 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22510/22   Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - VP 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22530/22   Seminár s odborníkmi z praxe 1 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22550/22   Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - ŠS 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22915/22   Štátna skúška - Podniková ekonomika, Manažment podniku 10 Predmet štátnej skúšky 3
KFRP PHF/PPF22991/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet