Študijný plán - podnikový obchod a marketing

Študijný program: iPOM_19 – podnikový obchod a marketing
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: ENSK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Blok PP 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22302/22   Nákup a predaj 7 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22303/22   Marketingový manažment 7 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22304/22   Obchodné operácie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22305/22   Marketingová komunikácia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22306/22   Produkt a značka 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22307/22   Platobný styk 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22308/22   Odborná prax 4 Zápočet 1 letný
KOP PHF/PPO22354/22   Medzinárodné podnikanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22140/22   Internetová komunikácia 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22114/22   Riziko v podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Blok PP 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22300/22   Retail manažment 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22309/22   Spotrebiteľské správanie 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22311/22   Distribučný manažment 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22321/22   Hospitality manažment 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22352/22   Behaviorálna ekonómia 4 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22450/22   Kvantitatívne analýzy a prognózy 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22154/22   Nákup 4.0 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22382/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KOP PHF/PPO22383/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KKM PHF/PPK22834/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KKM PHF/PPK22854/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KFRP PHF/PPF22246/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 0P + 2C Zápočet 2 zimný
KFRP PHF/PPF22216/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 0P + 2C Zápočet 2 letný
KEM PHF/PPEM22198/22   Seminar for Final Thesis 1 0P + 2C Credits 2 winter
KEM PHF/PPEM22189/22   Seminar for Final Thesis 2 0P + 2C Credits 2 summer

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22142/22   Komunikačné a manažérske spôsobilosti 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KEM PHF/PPEM22605/22   Forenzné účtovníctvo 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP PHF/PPO22320/22   Nové trendy v marketingu 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22574/22   Teória hier 4 2P + 2C Skúška 1 zimný

Blok - PVP 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22141/22   Digitálna ekonomika 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22143/22   Organizačné správanie 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KEM PHF/PPEM22604/22   Ekonómia životného prostredia 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KFRP PHF/PPF22174/22   Znalectvo 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22310/22   Zelený marketing 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP PHF/PPO22322/22   Inovácie v obchodnej praxi 4 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - PVP 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22313/22   Odborná komunikácia v cudzom jazyku 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22314/22   Event marketing 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22315/22   Priamy marketing 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22316/22   Zručnosti v obchodnej administratíve 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22317/22   Spotrebiteľské teórie a reálie 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22318/22   Digitálny marketing 3 0P + 2C Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22319/22   Spotrebiteľská politika 3 0P + 2C Skúška 2 zimný

Výberové predmety

Blok - VP 1.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22494/22   Seminár s odborníkmi z praxe 1 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 zimný
KKM PHF/PPK22514/22   Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 1 3 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - VP 2.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KKM PHF/PPK22534/22   Seminár s odborníkmi z praxe 1 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22554/22   Seminár s odborníkmi z praxe 2 Honoris 2 3 2P + 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - ŠS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22910/22   Štátna skúška - Obchod a marketing 10 Predmet štátnej skúšky 2
KOP PHF/PPO22911/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 2

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet