Študijný plán - finančné riadenie podniku

Študijný program: iFRPe_15MI – finančné riadenie podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - PP 2.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22133e/22   Intra-Corporate Controlling 20sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22134e/22   Internet Communication 20sP Examination 2 summer
KFRP PHF/PPF22152e/22   Nákup 4.0 5 20sP Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22162e/22   Daňové systémy 4 20sP Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22235e/22   Distribučný manažment 4 20sP Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22234e/22   Odborná prax 4 Zápočet 2 letný
KKM PHF/PPK22432e/22   Finančné trhy 4 20sP Skúška 2 zimný

Blok - PP 3.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM PHF/PPM22113e/22   Manažment inovácií 5 20sP Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22117e/22   Manažérstvo kvality v integrovanom systéme 5 20sP Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22168e/22   Behaviorálna ekonómia 4 20sP Skúška 3 zimný
KFRP PHF/PPF22142e/22   Finančná analýza a finančné plánovanie 5 20sP Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22197e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KM PHF/PPM22186e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný
KFRP PHF/PPF22245e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KFRP PHF/PPF22215e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný
KE PHF/PPE22224e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KE PHF/PPE22225e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný
KOP PHF/PPO22249e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KOP PHF/PPO22250e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný
KKM PHF/PPK22832e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KKM PHF/PPK22852e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP I.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22236e/22   Hospitality manažment 4 20sP Skúška 2 zimný
KEM PHF/PPEM22118e/22   Economics and Management in Health Care 20sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22119e/22   Communication and Managerial Skills 20sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22226e/22   Regional Development 20sP Examination 2 winter
KKM PHF/PPK22572e/22   Teória hier 4 20sP Skúška 2 zimný

Blok - PVP II.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22135e/22   Organizational Behaviour 20sP Examination 2 summer
KEM PHF/PPEM22136e/22   Digital Economy 20sP Examination 2 summer
KEM PHF/PPEM22227e/22   Environmental Economics 20sP Examination 2 summer
KEM PHF/PPEM22228e/22   Debt Financing 20sP Examination 2 summer
KOP PHF/PPO22256e/22   International Business 20sP Examination 2 summer
KFRP PHF/PPF22172e/22   Znalectvo 4 20sP Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22182e/22   Administratívne kapacity pre EŠIF 4 20sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22412e/22   Finančná ekonometria 4 20sP Skúška 2 letný

Výberové predmety

Blok - VP 2.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22238e/22   Odborná komunikácia v cudzom jazyku 3 10sP Skúška 2 zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - SŠ 3.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22915/22   Štátna skúška - Podniková ekonomika, Manažment podniku 10 Predmet štátnej skúšky 3
KFRP PHF/PPF22991/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet