Študijný plán - finančné riadenie podniku

Študijný program: iFRPe_15 – finančné riadenie podniku
Fakulta: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - PP 2.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22101e/22   Intra-Corporate Controlling 20sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22105e/22   Internet Communication 20sP Examination 2 summer
KFRP PHF/PPF22150e/22   Nákup 4.0 5 20sP Skúška 2 zimný
KFRP PHF/PPF22160e/22   Daňové systémy 4 20sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22430e/22   Finančné trhy 4 20sP Skúška 2 zimný
KOP PHF/PPO22229e/22   Distribučný manažment 4 20sP Skúška 2 letný
KOP PHF/PPO22228e/22   Odborná prax 4 Zápočet 2 letný

Blok - PP 3.ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM PHF/PPM22102e/22   Manažment inovácií 5 20sP Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22106e/22   Manažérstvo kvality v integrovanom systéme 5 20sP Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22167e/22   Behaviorálna ekonómia 4 20sP Skúška 3 zimný
KFRP PHF/PPF22140e/22   Finančná analýza a finančné plánovanie 5 20sP Skúška 3 zimný
KM PHF/PPM22196e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KM PHF/PPM22185e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Skúška 3 letný
KFRP PHF/PPF22244e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KFRP PHF/PPF22214e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný
KE PHF/PPE22112e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KE PHF/PPE22113e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný
KOP PHF/PPO22247e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KOP PHF/PPO22248e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný
KKM PHF/PPK22830e/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 10sP Zápočet 3 zimný
KKM PHF/PPK22850e/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 10sP Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP I.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22230e/22   Hospitality manažment 4 20sP Skúška 2 zimný
KKM PHF/PPK22570e/22   Teória hier 4 20sP Skúška 2 zimný
KEM PHF/PPEM22107e/22   Economics and Management in Health Care 20sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22108e/22   Communication and Managerial Skills 20sP Examination 2 winter
KEM PHF/PPEM22114e/22   Regional Development 20sP Examination 2 winter

Blok - PVP II.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22100e/22   Digital Economy 20sP Examination 2 summer
KEM PHF/PPEM22109e/22   Organizational Behaviour 20sP Examination 2 summer
KEM PHF/PPEM22115e/22   Environmental Economics 20sP Examination 2 summer
KEM PHF/PPEM22116e/22   Debt Financing 20sP + 0sC Examination 2 summer
KOP PHF/PPO22255e/22   Medzinárodné podnikanie 4 20sP Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22170e/22   Znalectvo 4 20sP Skúška 2 letný
KFRP PHF/PPF22180e/22   Administratívne kapacity pre EŠIF 4 20sP Skúška 2 letný
KKM PHF/PPK22410e/22   Finančná ekonometria 4 20sP Skúška 2 letný

Výberové predmety

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOP PHF/PPO22232e/22   Odborná komunikácia v cudzom jazyku 3 10sP Skúška 2 zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - SŠ 3.r.

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KEM PHF/PPEM22915/22   Štátna skúška - Podniková ekonomika, Manažment podniku 10 Predmet štátnej skúšky 3
KFRP PHF/PPF22991/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet