Študijný plán - financie a dane v anglickom jazyku

Študijný program: iFD_21EN – financie a dane v anglickom jazyku
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: EN
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21251/21 Podnikateľské financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 letný
KF NHF/NNB21252/21 Experimentálna ekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KF NHF/NNB21253/21 Riziko a neistota vo financiách (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KF NHF/NNB21254/21 Analýza a prognóza vo financiách (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KF NHF/NNB21255/21 Behaviorálne verejné financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KET NHF/NNE21103/21   Mikroekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KF NHF/NNB21256/21   Daňová teória a politika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KMA FHI/NIC21031aj/21   Úvod do finančnej matematiky (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 1, 2 letný
KET NHF/NNE21104/21   Makroekonómia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 letný
KF NHF/NNB21257/21   Seminár k záverečnej práci DP1 (v anglickom jazyku) 2 2C Zápočet 2 zimný
KF NHF/NNB21258/21   Seminár k záverečnej práci DP2 (v anglickom jazyku) 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21261/21   Úvod do digitalizácie vo financiách (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21253/21   Medzinárodné financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KF NHF/NNB21262/21   Manažment verejných financií (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KF NHF/NNB21263/21   Finančná ekonometria (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 letný
KVSaRR NHF/NNG21256/21   Finančné nástroje EÚ (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 1, 2 zimný
KF NHF/NNB21271/21   Medzinárodné zdaňovanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KF NHF/NNB21265/21   Oceňovanie finančných aktív (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1, 2 letný
KSRaP NHF/NNF21252/21   Zelená ekonomika (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 1, 2 letný
KF NHF/NNB21217/21   Odborná prax 3 Zápočet 1, 2

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21259/21   Záverečná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku) 10 Štátna skúška - obhajoba
KF NHF/NNB21260/21   Štátna skúška (v anglickom jazyku) 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet