Študijný plán - aplikovaná ekonómia

Študijný program: bAE_21 – aplikovaná ekonómia
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21013/22   Mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21012/22   Makroekonómia 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21002/21   Kvantitatívne metódy v ekonómii 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21004/21 Regionálna ekonómia a politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21003/21   Ekonómia rozvoja 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KET NHF/NNE21001/21 Základy ekonómie 1 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/NIC21010/21   Matematika pre ekonómov 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPH FPM/NMD21001/21   Podnikové hospodárstvo 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21010/21   Sociálna politika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21003/21   Verejná politika 1 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KET NHF/NNE21002/21 Základy ekonómie 2 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KŠ FHI/NID15010/21   Štatistika 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/NIC21020/21   Vybrané kapitoly z matematiky pre ekonómov 3 2C Skúška 1 letný
KOVE FHI/NIB21011/22   Ekonometria I 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21001/21 Hospodárska politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/NIE21666/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
CTVŠ EU/NTA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 letný
CTVŠ EU/NTA150201Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 zimný
KET NHF/NNE21006/21   Metodológia ekonómie 3 2C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21003/21   Verejné financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KET NHF/NNE21040/22   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 3 zimný
KET NHF/NNE21042/22   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 3 letný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 1

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215030/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/NJA215390/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/NJD515090/21   Cj 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/NJD515440/21   Cj 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211202/21   Cj 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211302/21   Cj 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211203/21   Cj 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211303/21   Cj 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211204/21   Cj 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211304/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211205/21   Cj 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211305/21   Cj 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211301/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211201/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 2

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215060/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/NJA215130/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/NJD515060/21   Cj 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/NJD515120/21   Cj 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210902/21   Cj 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211002/21   Cj 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210903/21   Cj 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211003/21   Cj 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210904/21   Cj 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211004/21   Cj 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210905/21   Cj 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211005/21   Cj 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21013/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21012/21   Ekonómia a politika trhu práce 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KET NHF/NNE21021/21   Všeobecné hospodárske dejiny 3 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21022/21   Vývoj ekonomickej vedy 3 2P Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21010/21   Prípadové štúdie z hospodárskej politiky 2 3 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/NIB21016/22   Ekonometria II 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21011/21   Národné účty 6 2P + 2C Skúška 3 letný
KF NHF/NNB21006/21   Daňovníctvo 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KHP NHF/NND21008/21   Hospodárska politika v ére globalizácie 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21002/21   Kritické myslenie a argumentácia 6 4C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21030/22   Seminár z aplikovanej mikroekonomickej analýzy 3 2C Skúška 3 letný
KET NHF/NNE21031/22   Seminár z aplikovanej makroekonomickej analýzy 3 2C Skúška 3 letný
KSRaP NHF/NNF21016/21   Prípadové štúdie zo sociálnej politiky 3 2C Skúška 2 letný
KVSaRR NHF/ING21101/21   Úvod do vizualizácie dát 3 2C Skúška 3 letný
KVSaRR NHF/NNG21011/21   Odborná prax 3 2C Zápočet 2, 3

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21050/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3
KET NHF/NNE21051/22   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet