Študijný plán - manažment verejných politík

Študijný program: bMVP_21 – manažment verejných politík
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21001/21 Základy ekonómie 1 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21002/21 Základy ekonómie 2 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21004/21 Regionálna ekonómia a politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21001/21 Hospodárska politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21002/21 Úvod do riadenia rizík 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/NMB21001/21   Manažment 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KSRaP NHF/NNF21010/21   Sociálna politika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21001/21   Verejná správa 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21002/21   Kritické myslenie a argumentácia 6 4C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21003/21   Verejná politika 1 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KSRaP NHF/NNF21011/21   Sociálne zabezpečenie 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KSRaP NHF/NNF21012/21   Ekonómia a politika trhu práce 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KSRaP NHF/NNF21013/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
CTVŠ EU/NTA150201Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 zimný
KF NHF/NNB21003/21   Verejné financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
CTVŠ EU/NTA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 letný
KVSaRR NHF/NNG21015/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21007/21   Projektový manažment pre fondy EÚ 3 2C Skúška 3 letný
KHP NHF/NND21011/21   Národné účty 6 2P + 2C Skúška 3 letný
KVSaRR NHF/NNG21016/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 3 letný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 1

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215030/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/NJA215390/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/NJD515090/21   Cj 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/NJD515440/21   Cj 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211202/21   Cj 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211203/21   Cj 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211204/21   Cj 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211205/21   Cj 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211302/21   Cj 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211303/21   Cj 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211304/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211305/21   Cj 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211201/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211301/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 2

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215060/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/NJD515060/21   Cj 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE210902/21   Cj 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE210903/21   Cj 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE210904/21   Cj 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE210905/21   Cj 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/NJA215130/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/NJD515120/21   Cj 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE211002/21   Cj 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE211003/21   Cj 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE211004/21   Cj 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE211005/21   Cj 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety - Analytické metódy

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21014/21   Kvalitatívne metódy v ekonómii 3 2C Skúška 1 letný
KMA FHI/NIC21020/21   Vybrané kapitoly z matematiky pre ekonómov 3 2C Skúška 1 letný
KŠ FHI/NID15010/21   Štatistika 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21006/21   Využitie dát vo verejnej politike 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinne voliteľné predmety1 - Politiky Európskej únie

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21029/22   Ekonómia Európskej integrácie 3 2C Skúška 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21008/21   Kohézna politika EÚ 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21018/21   Európske sociálne systémy 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KHP NHF/NND21008/21   Hospodárska politika v ére globalizácie 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21214/21   Kvalita života 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný

Blok - Povinne voliteľné predmety2 - Regionálny rozvoj a ľudské zdroje

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KVSaRR NHF/NNG21009/21   Mestský manažment 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21012/21   Komunálna politika 3 1P + 1C Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21021/21   Vzdelávacia politika 3 2C Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21019/21   Sociálna ekonómia a ekonomika 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21017/21   Sociálna ochrana a sociálna inklúzia 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21013/21   Prípadové štúdie z regionálneho rozvoja 1 3 2C Skúška 3 zimný

Blok - Povinne voliteľné predmety3 - Podpora inovácií a podnikania

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KHP NHF/NND21009/21   Seminár k politikám hospodárskej súťaže 3 2C Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21216/21   Sociálne podnikanie 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21014/21   Podpora podnikateľského prostredia 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KHP NHF/NND21012/21   Investície a inovácie v ekonomike 3 2C Skúška 3 zimný
KPOI NHF/NNS21004/21   Verejné politiky a osobné financie 3 2C Skúška 3 zimný
KHP NHF/NND21007/21   Prípadové štúdie z hospodárskej politiky 1 6 4C Skúška 3 zimný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21015/21   Simulátor pracovných pohovorov 3 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21016/21   Prípadové štúdie zo sociálnej politiky 3 2C Skúška 2 letný
KVSaRR NHF/NNG21019/21   Regionálna geografia SR 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - Zápis

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát NHF/NNY002/18   Zápis 2. ročník 0 Skúška 2 zimný
Dekanát NHF/NNY003/18   Zápis 3. ročník 0 Skúška 3 zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KVSaRR NHF/NNG21017/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KVSaRR NHF/NNG21018/21   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet