Študijný plán - ekonómia a právo

Študijný program: bEPe_15 – ekonómia a právo
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2022/2023
Typ štúdia: medziodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment; 30. – právo;

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu bEPe_15

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21001e/21 Základy ekonómie 1 6 24sP Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21002e/21   Základy ekonómie 2 6 24sP Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21001e/21   Hospodárska politika 6 24sP Skúška 2 zimný
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
KAIaVT NHF/NNI21001e/21   Informatika 6 24sP Skúška 2 zimný
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
  Skúška
KÚA FHI/NIE21668e/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 24sP Skúška 2 zimný
  Skúška (PraF UK)
KF NHF/NNB21001e/21 Financie 6 24sP Skúška 1 letný
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
KF NHF/NNB21003e/21 Verejné financie 6 24sP Skúška 2 letný
  Skúška (PraF UK)
KP NHF/NNH21102e/21   Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti 3 16sP Skúška 3 letný
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
KF NHF/NNB21006e/21 Daňovníctvo 6 24sP Skúška 3 zimný
  Zápočet
  Skúška
  Skúška (PraF UK)
  Zápočet

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety študijného programu bEPe_15

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPOI NHF/NNS21001e/21   Riadenie rizík a poistenie 6 24sP Skúška 3 letný
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
KPOI NHF/NNS21003e/21   Poisťovníctvo 6 24sP Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21011e/21   Národné účty 6 24sP Skúška 2 letný
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
KSRaP NHF/NNF21010e/21   Sociálna politika 6 24sP Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21013e/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment 6 24sP Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21001e/21   Komoditné trhy a reálne investície 6 24sP Skúška 3 zimný
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)
KET NHF/NNE15024/22   Odborná prax 3 Zápočet 4
KHP NHF/NND21008e/21   Hospodárska politika v ére globalizácie 6 24sP Skúška 4 zimný
KVSaRR NHF/NNG21004e/21   Regionálna ekonómia a politika 6 24sP Skúška 4 zimný
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)

Blok - Cudzí jazyk - Ekonomická terminológia

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
  Skúška
  Skúška

Blok - Cudzí jazyk právna terminológia

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
  Zápočet
  Skúška
  Zápočet
  Skúška (PraF UK)
  Zápočet
  Skúška (PraF UK)
  Zápočet
  Skúška
  Skúška (PraF UK)
  Skúška (PraF UK)

Výberové predmety

Blok - Zápis

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát NHF/NNY002e/18   Zápis 2. ročník externé štúdium 0 Skúška 2 zimný
Dekanát NHF/NNY003e/18   Zápis 3. ročník externé štúdium 0 Skúška 3 zimný
Dekanát NHF/NNY004e/18   Zápis 4. ročník externé štúdium 0 Skúška 4 zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety štátnej skúšky bEP

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21050/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 4
KET NHF/NNE15S01/22   Národohospodárske náuky 5 Predmet štátnej skúšky 4
PF UK/NNL15951/22   Správne právo 5 Predmet štátnej skúšky 4

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah “hodín za týždeň”

PP – profilový predmet