Študijný plán - ekonómia a právo

Študijný program: bEPe_15 – ekonómia a právo
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: medziodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment; 30. – právo;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu bEPe_15

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21001e/21 Základy ekonómie 1 6 24sP Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21002e/21   Základy ekonómie 2 6 24sP Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21001e/21   Hospodárska politika 6 24sP Skúška 2 zimný
PF UK/NNL15001e/16 Rímske právo 5 32sP S2 1 zimný
PF UK/NNL15011e/17 Obchodné právo 1 5 32sP S2 3 zimný
PF UK/NNL15009e/17 Správne právo 1 5 32sP S2 3 letný
KAIaVT NHF/NNI21001e/21   Informatika 6 24sP Skúška 2 zimný
PF UK/NNL15002e/16   Teória práva 5 32sP S2 1 letný
PF UK/NNL15003e/16   Právne dejiny Slovenska 5 32sP S2 1 letný
KPH FPM/NMD21003e/22   Podnikové hospodárstvo 6 24sP S 2 zimný
KÚA FHI/NIE21668e/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 24sP Skúška 2 zimný
PF UK/NNL15006e/17   Občianske právo 1 5 32sP S2 2 zimný
KF NHF/NNB21001e/21 Financie 6 24sP Skúška 1 letný
PF UK/NNL15004e/17   Ústavné právo 5 32sP S2 1 letný
PF UK/NNL15007e/17   Občianske právo 2 5 32sP S2 2 letný
KF NHF/NNB21003e/21 Verejné financie 6 24sP Skúška 2 letný
PF UK/NNL15008e/17   Európske právo 5 32sP S2 3 zimný
KP NHF/NNH21102e/21   Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti 3 16sP Skúška 3 letný
PF UK/NNL15012e/17   Obchodné právo 2 5 32sP S2 4 zimný
PF UK/NNL15010e/17   Správne právo 2 5 32sP S2 4 zimný
KF NHF/NNB21006e/21 Daňovníctvo 6 24sP Skúška 3 zimný
PF UK/NNL15900e/17   Seminár k záverečnej práci BP1 2 8sP Z 4 zimný
KET NHF/NNE21022e/22   Vývoj ekonomickej vedy 3 16sP S 4 letný
PF UK/NNL15013e/17   Pracovné právo 1 5 32sP S2 4 letný
PF UK/NNL15901e/17   Seminár k záverečnej práci BP2 2 8sP Z 4 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety študijného programu bEPe_15

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPOI NHF/NNS21001e/21   Riadenie rizík a poistenie 6 24sP Skúška 3 letný
PF UK/NNL15018e/17   Medzinárodné vzťahy 4 24sP S2 2 zimný
PF UK/NNL15019e/17   Teória a prax legislatívy 4 24sP S2 2 zimný
KPOI NHF/NNS21003e/21   Poisťovníctvo 6 24sP Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21011e/21   Národné účty 6 24sP Skúška 2 letný
PF UK/NNL15022e/17   Svetové právne systémy 4 24sP S2 2 letný
PF UK/NNL15020e/16   Právo životného prostredia 1 4 24sP S2 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21010e/21   Sociálna politika 6 24sP Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21013e/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment 6 24sP Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21001e/21   Komoditné trhy a reálne investície 6 24sP Skúška 3 zimný
PF UK/NNL15025e/16   Rodinné právo 4 24sP S2 3 zimný
PF UK/NNL15026e/16   Hospodárske právo 4 24sP S2 3 letný
PF UK/NNL15021e/16   Právo životného prostredia 2 4 24sP S2 3 letný
KHP NHF/NND21008e/21   Hospodárska politika v ére globalizácie 6 24sP Skúška 4 zimný
KVSaRR NHF/NNG21004e/21   Regionálna ekonómia a politika 6 24sP Skúška 4 zimný
PF UK/NNL15028e/17   Medzinárodné právo súkromné 4 24sP S2 4 letný
PF UK/NNL15027e/17   Insolvenčné právo 4 24sP S2 4 letný

Blok - Cudzí jazyk - Ekonomická terminológia

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215100e/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) II. (13) 3 16sC S 1 letný
KAJ FAJ/NJA215220e/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) I. (12) 3 16sC S 1 zimný

Blok - Cudzí jazyk právna terminológia

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
PF UK/NNL15801e/16   Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Anglický jazyk 3 16sP Z 1 zimný
PF UK/NNL15802e/16   Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Anglický jazyk 3 16sP S 1 letný
PF UK/NNL15901e/17   Seminár k záverečnej práci BP2 2 8sP Z 4 letný
PF UK/NNL15902e/16   Cudzí jazyk 2 (právna terminológia 2) - Anglický jazyk 3 16sP S2 2 letný
PF UK/NNL15911e/16   Cudzí jazyk 2 (právna terminológia 1) - Nemecký jazyk 3 16sP Z 2 zimný
PF UK/NNL15912e/16   Cudzí jazyk 2 (právna terminológia 2) - Nemecký jazyk 3 16sP S2 2 letný
PF UK/NNL15921e/16   Cudzí jazyk 2 (právna terminológia 1) - Ruský jazyk 3 16sP Z 2 zimný
PF UK/NNL15922e/16   Cudzí jazyk 2 (právna terminológia 2) - Ruský jazyk 3 16sP S 2 letný
PF UK/NNL15811e/17   Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Nemecký jazyk 3 16sP S2 1 zimný
PF UK/NNL15812e/17   Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Nemecký jazyk 3 16sP S2 1 letný

Výberové predmety

Blok - Zápis

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát NHF/NNY002e/18   Zápis 2. ročník externé štúdium 0 Skúška 2 zimný
Dekanát NHF/NNY003e/18   Zápis 3. ročník externé štúdium 0 Skúška 3 zimný
Dekanát NHF/NNY004e/18   Zápis 4. ročník externé štúdium 0 Skúška 4 zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety štátnej skúšky bEP

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21050/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3
KET NHF/NNE15S01/22   Štátna skúška - Národohospodárske náuky 5 Predmet štátnej skúšky 3
PF UK/NNL15951/22   Štátna skúška - Správne právo 5 Predmet štátnej skúšky 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet