Študijný plán - financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

Študijný program: bFBPe_21 – financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21001e/21 Financie 6 24sP Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21002e/21 Úvod do kvantitatívnych metód 6 24sP Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21003e/21 Verejné financie 6 24sP Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21004e/21 Úvod do podnikateľských financií 6 24sP Skúška 3 zimný
KF NHF/NNB21005e/21 Úvod do experimentálnych metód v ekonómii 6 24sP Skúška 4 letný
KET NHF/NNE21001e/21 Základy ekonómie 1 6 24sP Skúška 1 zimný
KMA FHI/NIC21010e/21   Matematika pre ekonómov 6 24sP Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21002e/21   Základy ekonómie 2 6 24sP Skúška 1 letný
KŠ FHI/NID15011e/21   Štatistika 6 24P Skúška 1 letný
KAIaVT NHF/NNI21001e/21   Informatika 6 24sP Skúška 2 zimný
KÚA FHI/NIE21668e/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 24sP Skúška 2 zimný
KOP OF/NOE22077e/22   Základy práva 3 16sP Skúška 2 letný
KBaMF NHF/NNC21004e/21   Bankovníctvo 6 24sP Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21007e/21   Miestne financie 6 24sP Skúška 3 zimný
KF NHF/NNB21006e/21 Daňovníctvo 6 24sP Skúška 3 zimný
KPOI NHF/NNS21001e/21   Riadenie rizík a poistenie 6 24sP Skúška 3 letný
KF NHF/NNB21008e/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 20sP Zápočet 4 zimný
KF NHF/NNB21009e/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 20sP Zápočet 4 letný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 1

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215040e/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 16sC Skúška 1 letný
KAJ FAJ/NJA215320e/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 16sC Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/NJD515450e/21   Cj 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 16sC Skúška 1 letný
KNJ FAJ/NJD515550e/21   Cj 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 16sC Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211202e/21   Cj 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 16sC Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211203e/21   Cj 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 16sC Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211204e/21   Cj 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 16sC Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211205e/21   Cj 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 16sC Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211302e/21   Cj 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 16sC Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211303e/21   Cj 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 16sC Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211304e/21   Cj 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 16sC Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211305e/21   Cj 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 16sC Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 2

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215090e/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 16sC Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/NJA215140e/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 16sC Skúška 2 letný
KNJ FAJ/NJD515470e/21   Cj 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 16sC Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/NJD515560e/21   Cj 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 16C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210902e/21   Cj 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 16sC Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE210903e/21   Cj 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 16sC Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE210904e/21   Cj 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 16sC Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE210905e/21   Cj 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 16sC Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211002e/21   Cj 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 16sC Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE211003e/21   Cj 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 16sC Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE211004e/21   Cj 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 16sC Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE211005e/21   Cj 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 16sC Skúška 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21013e/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment 6 24sP Skúška 1 zimný
KPedag NHF/NNH21101e/21   Manažment projektov a tímová práca 6 24sP Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21012e/21   Dejiny financií 3 16sP Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21001e/21   Hospodárska politika 6 24sP Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21003e/21   Poisťovníctvo 6 24sP Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21003e/21   Menová teória a politika 6 24sP Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21014e/21   Verejné rozpočtové systémy 6 24sP Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21013e/21   Financie tretieho sektora 3 16sP Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21011e/21   Národné účty 6 24sP Skúška 2 letný
KSRaP NHF/NNF21010e/21   Sociálna politika 6 24sP Skúška 3 zimný
KBaMF NHF/NNC21001e/21   Komoditné trhy a reálne investície 6 24sP Skúška 3 zimný
KBaMF NHF/NNC21002e/21   Peňažné trhy 6 24sP Skúška 3 letný
KP NHF/NNH21102e/21   Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti 3 16sP Skúška 3 letný
KHP NHF/NND21008e/21   Hospodárska politika v ére globalizácie 6 24sP Skúška 4 zimný
KVSaRR NHF/NNG21004e/21   Regionálna ekonómia a politika 6 24sP Skúška 4 zimný
KPH FPM/NMD21003e/22   Podnikové hospodárstvo 6 24sP S 2 zimný

Blok - Zápis

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát NHF/NNY002e/18   Zápis 2. ročník externé štúdium 0 Skúška 2 zimný
Dekanát NHF/NNY003e/18   Zápis 3. ročník externé štúdium 0 Skúška 3 zimný
Dekanát NHF/NNY004e/18   Zápis 4. ročník externé štúdium 0 Skúška 4 zimný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21010/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 4
KF NHF/NNB21011/21   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky 4

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet