Základy práva

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 02.03.2022