Študijný plán - ekonómia v AJ

Študijný program: dE_21EN – ekonómia v AJ
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2022/2023
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: EN
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21321/21 Advanced Topics in Microeconomics 10 32sP Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21322/21 Advanced Topics in Macroeconomics 10 32sP Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21352/21 Economic Seminar 5 26sP Skúška 1 zimný
KHP NHF/NND21351/21 Advanced Topics in Econometrics 10 32sP Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21351/21 Doctoral Research Seminar 10 32sP Skúška 1, 2

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KHP NHF/NND21353/21   Applied Econometrics: Policy Evaluation 6 32sP Skúška letný
KVSaRR NHF/NNG21352/21   Advanced Regional Economics and Policy 10 32sP Skúška zimný
KET NHF/NNE21332/21   Applied Econometric Techniques for Microeconomic Analysis 10 32sP Skúška letný

Blok - Vedecká časť

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KVSaRR NHF/NNG21353/21   Creative scientific activity 60 Skúška

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KVSaRR NHF/NNG21354/21   Project of dissertation thesis and dissertation exam 20 Predmet štátnej skúšky
KVSaRR NHF/NNG21355/21   Dissertation thesis and its defense 40 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah “hodín za týždeň”

PP – profilový predmet