Študijný plán - financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku

Študijný program: bFBP_21EN – financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: EN
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21101/21 Financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 letný
KF NHF/NNB21102/21 Úvod do kvantitatívnych metód (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 zimný
KF NHF/NNB21103/21 Verejné financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný
KF NHF/NNB21104/21 Úvod do podnikateľských financií (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KF NHF/NNB21105/21 Úvod do experimentálnych metód v ekonómii (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 letný
KET NHF/NNE21101/21 Základy ekonómie 1 (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 zimný
KMA FHI/NIC21010aj/21   Matematika pre ekonómov (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 zimný
KAIaVT NHF/NNI21101/21   Informatics 6 2P + 2C Examination 1 winter
CTVŠ EU/NTA150101aZ/21   Telovýchovné aktivity v anglickom jazyku 1 2C Z 1 zimný
KET NHF/NNE21102/21 Základy ekonómie 2 (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 letný
KŠ FHI/NID15011/21   Štatistika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 letný
KOP OF/NOE21056/21   Základy práva (v anglickom jazyku) 3 2C S 1 letný
CTVŠ EU/NTA150101aL/21   Telovýchovné aktivity v anglickom jazyku 1 2C Z 1 letný
KÚA FHI/NIE21666/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21054/21   Bankovníctvo (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný
KPOI NHF/NNS21101/21   Riadenie rizík a poistenie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 zimný
KF NHF/NNB21106/21   Daňovníctvo (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KF NHF/NNB21107/21   Miestne financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KF NHF/NNB21108/21   Seminár k záverečnej práci 1 (v anglickom jazyku) 2 2C Z 3 zimný
KF NHF/NNB21109/21   Seminár k záverečnej práci 2 (v anglickom jazyku) 2 2C Z 3 letný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 2

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/MJA21105/22   Rokovania v anglickom jazyku I. 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/MJA21106/22   Rokovania v anglickom jazyku II. 3 2C S 1, 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21113/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1 zimný
KF NHF/NNB21112/21   Dejiny financií (v anglickom jazyku) 3 2P S 1 letný
KPedag NHF/NNH21101/21   Manažment projektov a tímová práca 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/NMD21002/21   Podnikové hospodárstvo (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 1, 2 zimný
KHP NHF/NND21111/21   Hospodárska politika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21053/21   Menová teória a politika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 zimný
KF NHF/NNB21114/21   Verejné rozpočtové systémy (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 zimný
KHP NHF/NND21112/21   Národné účty (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný
KP NHF/NNH21102/21   Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti 3 2C Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21115/21   Hospodárska politika v ére globalizácie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KF NHF/NNB21113/21   Financie tretieho sektora (v anglickom jazyku) 3 2P S 2 letný
KSRaP NHF/NNF21110/21   Sociálna politika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21101/21   Regionálna ekonómia a politika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 letný
KBaMF NHF/NNC21055/21   Komoditné trhy a reálne investície (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 zimný
KBaMF NHF/NNC21056/21   Peňažné trhy (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 3 letný
KF NHF/NNB21015/21   Odborná prax 3 Zápočet 2, 3
KPH FPM/MMC21025/21   Podnikové hospodárstvo (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KRS FAJ/MPSL030202E/12   Slovak for Beginners I. (A1.1) 3 2C Examination summer

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21110/21   Záverečná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku) 10 OB
KF NHF/NNB21111/21   Štátna skúška (v anglickom jazyku) 10 SS

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet