Študijný plán - financie a dane

Študijný program: iFD_21 – financie a dane
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21201/21 Podnikateľské financie 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21202/21 Experimentálna ekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21203/21 Riziko a neistota vo financiách 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21204/21 Analýza a prognóza vo financiách 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21205/21 Behaviorálne verejné financie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21003/21   Mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21206/21   Daňová teória a politika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/NIC21031/21   Úvod do finančnej matematiky 3 2C Skúška 1 letný
KET NHF/NNE21004/21   Makroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21207/21   Seminár k záverečnej práci DP1 2 2C Zápočet 2 zimný
KF NHF/NNB21208/21   Seminár k záverečnej práci DP2 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Financie

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21211/21   Úvod do digitalizácie vo financiách 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21203/21 Medzinárodné financie 6 Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21212/21   Manažment verejných financií 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21213/21   Finančná ekonometria 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21214/21   Financie odvetví verejného sektora 5 2P + 1C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21215/21   Oceňovanie finančných aktív 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21216/21   Financie životného prostredia 5 2P + 1C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21217/21   Odborná prax 3 Zápočet 1, 2
KSRaP NHF/NNF21212/21   Zelená ekonomika 3 2C Skúška 2 zimný

Blok - Daňovníctvo

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21218/21   Nepriame dane 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21219/21   Zdaňovanie negatívnych externalít 5 2P + 1C Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21220/21   Priame dane 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21224/21   Špeciálny seminár z daňovníctva 3 2P Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21221/21   Medzinárodné zdaňovanie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21222/21   Daňové systémy v EÚ 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21223/21   Daňový manažment 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KSRaP NHF/NNF21213/21   Teória a prax sociálneho zabezpečenia 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21217/21   Odborná prax 3 Zápočet 1, 2

Blok - Medzinárodné financie

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21211/21   Úvod do digitalizácie vo financiách 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21203/21 Medzinárodné financie 6 Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21212/21   Manažment verejných financií 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21213/21   Finančná ekonometria 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21212FD/21   Finančné nástroje EÚ 3 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21221/21   Medzinárodné zdaňovanie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21215/21   Oceňovanie finančných aktív 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21217/21   Odborná prax 3 Zápočet 1, 2
KSRaP NHF/NNF21212/21   Zelená ekonomika 3 2C Skúška 2 zimný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21214/21   Kvalita života 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KHP NHF/NND21203/21   Industriálna ekonómia 6 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - Zápisy

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát NHF/NNY005/18   Zápis 2. ročník (2. stupeň) 0 Skúška zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21209/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KF NHF/NNB21210/21   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet