Študijný plán - financie, bankovníctvo a poisťovníctvo

Študijný program: bFBP_21 – financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21001/21   Financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21002/21 Úvod do kvantitatívnych metód 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21003/21   Verejné financie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21004/21 Úvod do podnikateľských financií 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KF NHF/NNB21005/21 Úvod do experimentálnych metód v ekonómii 6 2P + 2C Skúška 3 letný
KET NHF/NNE21001/21 Základy ekonómie 1 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMA FHI/NIC21010/21   Matematika pre ekonómov 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KAIaVT NHF/NNI21001/21   Informatika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
CTVŠ EU/NTA150101Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 1 zimný
KET NHF/NNE21002/21 Základy ekonómie 2 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KŠ FHI/NID15010/21   Štatistika 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KOP OF/NOE22078/22   Základy práva 3 2C Skúška 1 letný
CTVŠ EU/NTA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 2 letný
KÚA FHI/NIE21666/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21004/21   Bankovníctvo 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KPOI NHF/NNS21001/21   Riadenie rizík a poistenie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21006/21   Daňovníctvo 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KF NHF/NNB21007/21   Miestne financie 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KF NHF/NNB21008/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 3 zimný
KF NHF/NNB21009/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 3 letný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 1

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215030/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/NJA215390/21   Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/NJD515090/21   Cj 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/NJD515440/21   Cj 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211202/21   Cj 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211302/21   Cj 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211203/21   Cj 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211303/21   Cj 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211204/21   Cj 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211304/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211205/21   Cj 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211305/21   Cj 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211301/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/NJE211201/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný

Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 2

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/NJA215060/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/NJA215130/21   Cj 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/NJD515060/21   Cj 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/NJD515120/21   Cj 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210902/21   Cj 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211002/21   Cj 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210903/21   Cj 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211003/21   Cj 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210904/21   Cj 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211004/21   Cj 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/NJE210905/21   Cj 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/NJE211005/21   Cj 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21013/21   Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21012/21   Dejiny financií 3 2P Skúška 1 letný
KPedag NHF/NNH21101/21   Manažment projektov a tímová práca 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/NMD21001/21   Podnikové hospodárstvo 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21001/21 Hospodárska politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21003/21   Menová teória a politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21014/21   Verejné rozpočtové systémy 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21013/21   Financie tretieho sektora 3 2P Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21011/21   Národné účty 6 2P + 2C Skúška 3 letný
KP NHF/NNH21102/21   Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti 3 2C Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21008/21   Hospodárska politika v ére globalizácie 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KSRaP NHF/NNF21010/21   Sociálna politika 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPOI NHF/NNS21003/21   Poisťovníctvo 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KVSaRR NHF/NNG21004/21 Regionálna ekonómia a politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21001/21   Komoditné trhy a reálne investície 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KBaMF NHF/NNC21002/21   Peňažné trhy 6 2P + 2C Skúška 3 letný
KF NHF/NNB21015/21   Odborná prax 3 Zápočet 2, 3

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21010/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 4
KF NHF/NNB21011/21   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky 4

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet