Študijný plán - finančné trhy a investovanie

Študijný program: iFTI_21 – finančné trhy a investovanie
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety v slovenskom jazyku

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KBaMF NHF/NNC21201/21 Kapitálové trhy 6 Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21203/21 Medzinárodné financie 6 Skúška 1 zimný
KPOI NHF/NNS21201/21   Manažment rizika finančných inštitúcií 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KBaMF NHF/NNC21202/21   Kolektívne investovanie 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21204/21 Ekonomická analýza 6 Skúška 1 letný
KET NHF/NNE21003/21   Mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPOI NHF/NNS21202/21   Poistný trh 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21206/21   Finančná štatistika a ekonometria 6 Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21204/21   Menová analýza a prognóza 6 Skúška 1 letný
KET NHF/NNE21004/21   Makroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KBaMF NHF/NNC21205/21   Deriváty na finančnom trhu 6 Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21203/21   Zaistenie 6 Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21217/21   Seminár k záverečnej práci DP1 2 Zápočet 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21218/21   Seminár k záverečnej práci DP2 2 Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Manažment inštitúcií finančných trhov

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPOI NHF/NNS21207/21   Behaviorálna ekonómia a rozhodovanie 6 Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21204/21   Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 6 Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21205/21   Manažment a marketing finančných inštitúcií 6 Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21206MIFT/23   Research Seminar in Financial Markets 2C Examination 2 winter
KBaMF NHF/NNC21209/21   Špeciálny seminár (Bankademy) 3 Skúška 2 letný
KBaMF NHF/NNC21207/21   Finančné inovácie a digitalizácia 3 Skúška 2 letný
KBaMF NHF/NNC21208/21   Regulácia a dohľad na finančných trhoch 3 1P + 1C Skúška 2 letný
KBaMF NHF/NNC21219/21   Odborná prax 3 Zápočet 2
KVSaRR NHF/NNG21212MIFT/23   EU Instruments of Financial Aid 2C Examination 2 winter

Blok - Investovanie na finančných trhoch

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KBaMF NHF/NNC21210/21   Medzinárodné finančné centrá 3 Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21211/21   Investičné bankovníctvo 3 Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21212/21   FOREX 3 Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21213/21   Špeciálny seminár (Rotman) 3 Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21214/21   Základy data science 6 Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21206IFT/21   Výskumný seminár z finančných trhov 3 Skúška 2 zimný
KBaMF NHF/NNC21215/21   Investičné analýzy na kapitálových trhoch 3 Skúška 2 letný
KBaMF NHF/NNC21216/21   Operácie komerčných bánk 6 Skúška 2 letný
KBaMF NHF/NNC21219/21   Odborná prax 3 Zápočet 2
KVSaRR NHF/NNG21212IFT/23   EU Instruments of Financial Aid 2C Examination 2 winter

Výberové predmety

Blok - Zápis

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát NHF/NNY005/18   Zápis 2. ročník (2. stupeň) 0 Skúška zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KBaMF NHF/NNC21220/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KBaMF NHF/NNC21221/21   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet