Študijný plán - manažment verejných politík

Študijný program: iMVP_21 – manažment verejných politík
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21003/21   Mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPOI NHF/NNS21208/21 Manažment rizík vo verejnom sektore 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21004/21   Makroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21204/21 Hodnotenie verejných politík 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21205/21 Štúdie z makroekonomických politík 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21201/21   Tvorba rozvojových programov 6 4C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21202/21   Etika, korupcia, transparentnosť 3 2C Skúška zimný
KVSaRR NHF/NNG21203/21   Úvod do vizualizácie dát 3 2C Skúška 1 zimný
KHP NHF/NND21211/21   Ekonomický rozvoj 6 4C Skúška 1 zimný
KSRaP NHF/NNF21210/21   Organizačné správanie 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21206/21   Seminár z mikroekonomických politík 3 2C Zápočet 1 letný
KHP NHF/NND21002/21   Kvantitatívne metódy v ekonómii 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KSRaP NHF/NNF21224/21   Seminár k záverečnej práci DP1 2 2C Zápočet 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21225/21   Seminár k záverečnej práci DP2 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Politiky Európskej únie

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KVSaRR NHF/NNG21213/21   Hospodárska geografia sveta 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21024MvP/23   International Economics 2P + 2C Examination 2 winter
KSRaP NHF/NNF21212/21   Zelená ekonomika 3 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21220/21   Politika zamestnanosti 3 2C Skúška 2 zimný
KOP OF/NOE22079/22   Právo Európskej únie 3 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21212FD/21   Finančné nástroje EÚ 3 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21211/21   Ekonómia a politika zdravotníctva 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Regionálny rozvoj a ľudské zdroje

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KVSaRR NHF/NNG21209/21   Ekonómia životného prostredia 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21208/21   Urbánna ekonómia a plánovanie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21220/21   Politika zamestnanosti 3 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21221/21   Sociálne inovácie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21210/21   Finančný manažment obce 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21218/21   Bytová politika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Podpora inovácií a podnikania

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KHP NHF/NND21217/21   Inovačný manažment v praxi 6 4C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21010/21   Prípadové štúdie z hospodárskej politiky 2 3 2C Skúška 2 zimný
KPOI NHF/NNS21202/21   Poistný trh 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21221/21   Sociálne inovácie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21216/21   Politika hospodárskej súťaže 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/NIE21666/20   Účtovníctvo pre manažérov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21222/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KSRaP NHF/NNF21223/21   Manažment verejných politík 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet