Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: bEMa_15 – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: EN
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Compulsory courses - 1st year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21017/21 Podniková informatika (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21046/21 Manažment (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPH FPM/MMC21024/21   Podnik a podnikanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KIM FPM/MMA21019/21   Metodika akademickej práce (v anglickom jazyku) 3 2P Skúška 1 zimný
KMA FHI/MIC21010aj/21   Matematika pre ekonómov (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPF FPM/MME21018/21 Podnikové financie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KET NHF/MNE21102/21   Základy makroekonómie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KPH FPM/MMC21025/21   Podnikové hospodárstvo (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C S 2 letný
KMr OF/MOA21149/21   Marketing (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KAJ FAJ/MJA21105/22   Rokovania v anglickom jazyku I. 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/MJA21106/22   Rokovania v anglickom jazyku II. 3 2C S 1, 2 letný

Blok - Compulsory courses - 2nd year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC210236/21   Mikroekonómia (v anglickom jazyku) 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMVaL FPM/MMD21012/21   Manažment výroby (v anglickom jazyku) 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/MIE21669/21   Účtovníctvo (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KIM FPM/MMA21018/21 Informačný systém podniku (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KPH FPM/MMC21027/21   Nákladový controlling (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C Skúška 2 letný
CTVŠ EU/MTA150101aL/21   Telovýchovné aktivity v anglickom jazyku 1 2C Zápočet 2 letný
CTVŠ EU/MTA150101aZ/21   Telovýchovné aktivity v anglickom jazyku 1 2C Zápočet 2 zimný
KÚA FHI/MIE21015/21   Finančné účtovníctvo I (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/PMNHJJ615030B/20   Slovenčina pre začiatočníkov I. (A1.1) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/PMNHJJ615040B/20   Slovenčina pre začiatočníkov II. (A1.2) 3 2C Skúška 2 letný
KAJ FAJ/MJA21103/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/MJA21104/22   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/MJD21103/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/MJD21104/22   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/MJE210902/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/MJE210903/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/MJE210904/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/MJE210905/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/MJE211002/22   CJ 2 – Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/MJE211003/22   CJ 2 – Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/MJE211004/22   CJ 2 – Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/MJE211005/22   CJ 2 – Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Compulsory courses - 3th year

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21041/21 Riadenie ľudských zdrojov (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM FPM/MMB21042/21   Podnikateľské plánovanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KM FPM/MMB21043/21   Manažérske rozhodovanie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KPF FPM/MME21019/21   Finančná analýza podniku (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KIM FPM/MMA21029/21   Seminár k záverečnej práci 1 (v anglickom jazyku) 2 2C Zápočet 3 zimný
KIM FPM/MMA21030/21   Seminár k záverečnej práci 2 (v anglickom jazyku) 2 2C Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - 2nd year WS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21066/21   Komunikácia v manažmente (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - 2nd year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21020/21   Analýza finančných trhov (v anglickom jazyku) 6 4C Skúška 2 letný
KIM FPM/MMA21020/21   Ekonomické aplikácie v MS Office (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KM FPM/MMB21045/21   Psychológia (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - 3rd year WS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21031/21   Podnikanie v malých a stredných podnikoch (v anglickom jazyku) 4 2P + 2C Skúška 3 zimný
KIM FPM/MMA21021/21   Elektronické podnikanie (v anglickom jazyku) 4 2P + 2C Skúška zimný

Blok - 3rd year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21034/21   Spoločenská zodpovednosť podnikov (v anglickom jazyku) 4 2P + 2C Skúška 3 letný

Blok - PVP_2021

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21021/21   Dane podnikateľských subjektov (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C Skúška zimný
KPH FPM/MMC21033/21   Vybrané problémy z mikroekonómie (v anglickom jazyku) 6 2P + 2C Skúška letný
KIM FPM/MMA21021/21   Elektronické podnikanie (v anglickom jazyku) 4 2P + 2C Skúška zimný

Výberové predmety

Blok - 1st year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21028/21   Databázové spracovanie (v anglickom jazyku) 3 0P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2nd year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21030/21   Podnikanie v kreatívnom priemysle (v anglickom jazyku) 3 2C Skúška 2 letný

Blok - 3rd year SS

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MVPD22910/22   Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe (v anglickom jazyku) 4 2C Skúška 3 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Courses

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21502/22   Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) 10 Predmet štátnej skúšky

Blok - Defence

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21503/22   Záverečná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku) 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet