Databázové spracovanie (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

English

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.01.2024

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.01.2024