Študijný plán - všeobecný manažment

Študijný program: iVM_15 – všeobecný manažment
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21011/21 Finančný manažment 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KIM FPM/MMA21008/21 Manažment informačných technológií 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21012/21 Organizačné správanie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21015/21 Personálny manažment 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KIM FPM/MMA21011/21 Metódy výskumu v manažmente 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21019/21   Projektový manažment 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21005/21   Finančná analýza a finančné plánovanie 6 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21025/21   Strategický manažment 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/MMB21010/21   Medzinárodný manažment a podnikanie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/MMC21006/21   Odbytová stratégia 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/MMB21047/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 2 zimný
KM FPM/MMB21048/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Podnikový manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21003/21   Kontrolovanie 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21007/21   Manažérske simulácie 3 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21013/21   Organizačný dizajn podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Personálny manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21005/21   Manažérska komunikácia 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21011/21   Pracovné prostredie a organizácia práce 3 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21023/21   Rozvoj manažérskych zručností 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Finančný manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21007/21   Finančné investície 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21009/21   Finančné riadenie holdingu 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21012/21   Medzinárodné zdanenie 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Informačný manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21001/21   Business Intelligence 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KIM FPM/MMA21003/21   Digitálne inovácie a digitálna transformácia 3 2C Skúška 1 letný
KIM FPM/MMA21014/21   Správa podnikovej informatiky 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Podnikový manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21001/21   Interkultúrny manažment 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/MMB21026/21   Vodcovstvo 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Personálny manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21022/21   Riadenie výkonu a odmeňovania 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KM FPM/MMB21024/21   Rozvoj zamestnancov a manažment kariéry 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Finančný manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21008/21   Finančné inžinierstvo 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPF FPM/MME21013/21   Medzinárodný finančný manažment 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Informačný manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21002/21   Dátová analýza v manažmente 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KIM FPM/MMA21013/21   Sociálne siete v podnikaní 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Podnikový manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21009/21   Manažment zmien 3 2C Skúška 2 letný
KM FPM/MMB21016/21   Podnikateľstvo 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Personálny manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21014/21   Personálny controlling 3 2C Skúška 2 letný
KM FPM/MMB21017/21   Podniková kultúra 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Finančný manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21010/21   Finančné riadenie v krízových podmienkach 3 2C Skúška 2 letný
KPF FPM/MME21014/21   Platobná politika a platobné služby 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Informačný manažment

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21007/21   Manažment informačnej bezpečnosti 3 2C Skúška 2 letný
KIM FPM/MMA21009/21   Manažment podnikových informácií - SQL 3 2C Skúška 2 letný

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety 1

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21001/21   Business Intelligence 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KPH FPM/MMC21016/21   Podnikový controlling 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21003/21   Kontrolovanie 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21005/21   Manažérska komunikácia 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21013/21   Organizačný dizajn podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21023/21   Rozvoj manažérskych zručností 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21007/21   Finančné investície 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21009/21   Finančné riadenie holdingu 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMVaL FPM/MMD21003/21   Manažment inovácií v podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMVaL FPM/MMD21004/21   Manažment kvality 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Výberové predmety 2

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MVP22900/22   Praktická stáž II. 4 2C Skúška 2 letný
KM FPM/MVPB22904/22   Talent manažment – trendy v praxi 2 2C Skúška 2 letný
KPF FPM/MVPE22903/22   Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie 2 2C Skúška 2 letný
KPF FPM/MVPE22904/22   Finančné riadenie podniku - prípadové štúdie 2 2C Skúška 2 letný
KPF FPM/MVPE22905/22   IBM Finančné centrá 2 2C Skúška 2 letný
KPF FPM/MVPE22902/22   Kurz podnikateľských zručností 2 2C Skúška 2 letný
KPH FPM/MVPD22907/22   Henkel: Ako sa robí HR? 2 2C Skúška 2 letný
KPH FPM/MVPD22906/22   Finančné procesy Henkel 4 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmet

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21500/22   Všeobecný manažment 10 Predmet štátnej skúšky

Blok - Obhajoba

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KM FPM/MMB21501/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet