Študijný plán - ekonomika podniku

Študijný program: iEP_15 – ekonomika podniku
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KIM FPM/MMA21008/21 Manažment informačných technológií 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KM FPM/MMB21015/21 Personálny manažment 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPF FPM/MME21011/21 Finančný manažment 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPH FPM/MMC21006/21   Odbytová stratégia 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/MMC21001/21   Ceny a cenové rozhodovanie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KPF FPM/MME21005/21   Finančná analýza a finančné plánovanie 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KMVaL FPM/MMD21002/21 Logistika 6 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21019/21 Business Value Management 2P + 2C Examination 2 winter
KPH FPM/MMC21013/21   Podnikateľské riziko 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/MMC21036/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 2 zimný
KPH FPM/MMC21037/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Riadenie hodnotových procesov podniku

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21016/21   Podnikový controlling 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KPH FPM/MMC21017/21   Realitné maklérstvo 3 0P + 2C Skúška 1 letný
KPH FPM/MMC21018/21   Riadenie hodnoty aktív 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Podniková logistika

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMVaL FPM/MMD21004/21   Manažment kvality 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMVaL FPM/MMD21003/21   Manažment inovácií v podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMVaL FPM/MMD21008/21   Procesný manažment 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Riadenie hodnotových procesov podniku

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21014/21   Podniková diagnostika 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/MMC21020/21   Riadenie nehmotných aktív 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KPH FPM/MMC21011/21   Etika podnikania 4 2C Skúška 2 zimný

Blok - Podniková logistika

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMVaL FPM/MMD21006/21   Manažment technologických systémov 4 2C Skúška 2 zimný
KMVaL FPM/MMD21001/21   Environmentálny manažment 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMVaL FPM/MMD21009/21   Vnútropodnikový manažment výroby 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Riadenie hodnotových procesov podniku

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21012/21   Podnikateľské prostredie v EÚ 4 2C Skúška 2 letný

Blok - Podniková logistika

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMVaL FPM/MMD21005/21   Manažment logistického reťazca 4 2C Skúška 2 letný

Výberové predmety

Blok - Vyberové predmety 1

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21016/21   Podnikový controlling 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21003/21   Kontrolovanie 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21005/21   Manažérska komunikácia 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21013/21   Organizačný dizajn podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KM FPM/MMB21023/21   Rozvoj manažérskych zručností 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21007/21   Finančné investície 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KPF FPM/MME21009/21   Finančné riadenie holdingu 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KMVaL FPM/MMD21003/21   Manažment inovácií v podniku 5 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Vyberové predmety 2

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MVP22900/22   Praktická stáž II. 4 2C Skúška 2 letný
KPH FPM/MVPD22905/22   Atribúty podnikania v zahraničnej praxi 4 2C Skúška 2 letný
KPH FPM/MVPD22906/22   Finančné procesy Henkel 4 2C Skúška 2 letný
KPH FPM/MVPD22908/22   Korporátny controlling v ESET-e s.r.o. 4 2C Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmet

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC21500/22   Ekonomika podniku 10 Predmet štátnej skúšky

Blok - Obhajoba

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPH FPM/MMC22501/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet