Študijný plán - podnikanie v cestovnom ruchu a službách

Študijný program: bPCRS_21 – podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Fakulta: Obchodná fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: ENSK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSaCR OF/OOC21151/21 Cestovný ruch 8 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMr OF/OOA21277/21   Marketing 8 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP OF/OOE21068/21   Právo v podnikaní 5 4C Skúška 1 zimný
KET NHF/ONE21003/21   Základy ekonómie 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KSaCR OF/OOC21153/21   Geografia cestovného ruchu 8 2P + 4C Skúška 1 letný
KSaCR OF/OOC21154/21   Kúpeľníctvo a wellness 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KSaCR OF/OOC21152/21 Manažment služieb 7 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - 1. CJ - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/OJA215290/21   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/OJD215001/21   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211205/21   CJ 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211203/21   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211201/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211204/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211202/21   CJ 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/OJAJ213020/21   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/OJD215002/21   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211305/21   CJ 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211303/21   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilych II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211301/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211304/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211302/21   CJ 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - 2. CJ - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/OJAJ215001/21   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/OJD215004/21   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE210905/21   CJ 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE210903/21   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE210904/21   CJ 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE210902/21   CJ 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - TA - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
CTVŠ EU/OTA150101Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 1 zimný
CTVŠ EU/OTA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 1 letný

Blok - Povinné predmety - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSaCR OF/OOC21155/21 Biznis služby 7 2P + 2C Skúška 2 zimný
KMr OF/OOA21282/21   Digitálne zručnosti pre cestovný ruch 5 4C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/OIE15010/21   Účtovníctvo pre podnikateľov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/OID22801/21   Vybrané kapitoly z matematiky a štatistiky 6 4C Skúška 2 zimný
KSaCR OF/OOC21156/21   Atraktivity v cestovnom ruchu 8 2P + 4C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21283/21   Marketingový výskum 8 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - Povinné predmety - 1. CJ - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/OJA215150/21   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/OJD215003/21   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211705/21   CJ 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211703/21   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211701/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211704/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211702/21   CJ 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný

Blok - Povinné predmety - 2. CJ - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/OJA2015310/21   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/OJD215005/21   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211005/21   CJ 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211003/21   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211004/21   CJ 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/OJA211020/21   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/OJD215521/21   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/OJE211105/21   CJ 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/OJE211103/21   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/OJE211104/21   CJ 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/OJE211002/21   CJ 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211102/21   CJ 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Podnikanie v praxi 1 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21350/21   Podnikanie v praxi 1 - FOTO LAB 4 2C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21423/22   Podnikanie v praxi 1 - HORECA 4 2C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21351/21   Podnikanie v praxi 1 - INTERSHIP 4 2C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21436/23   Business in the Practice 1 - AIRPORT BRATISLAVA 2C Examination 2 summer
KMr OF/OOA21353/21   Podnikanie v praxi 1 - MOBILITA 4 2C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21441/23   Business in the Practice 1 - SMARTGUIDE 2C Examination 2 summer

Blok - Povinné predmety - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSaCR OF/OOC21149/21 Obchodné podnikanie 8 2P + 4C Skúška 3 zimný
KSaCR OF/OOC21158/21 Regionálny cestovný ruch 8 2P + 2C Skúška 3 zimný
KSaCR OF/OOC21159/21   Rodinné podnikanie v cestovnom ruchu 6 2P + 2C Skúška 3 zimný
KSaCR OF/OOC21157/21   Technológie v službách cestovného ruchu 6 4C Skúška 3 zimný
D OF/OOZ21001/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 3 zimný
D OF/OOZ21002/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľný predmet 1 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21391/21   Applied Informatics 4C Examination 2 summer
KSaCR OF/OOC21166/21   Catering 4 4C Skúška 2 letný
KSaCR OF/OOC21167/21   Catering (in English) 4C Examination 2 summer
KSaCR OF/OOC21168/21   Vinárstvo v cestovnom ruchu 4 4C Skúška 2 letný

Blok - Povinne voliteľný predmet 2 - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21285/21   Biopotraviny a ekologické produkty 4 2C Skúška 3 letný
KMr OF/OOA21286/21   Organic Food and Ecological Products (in English) 2C Examination 3 summer
KSaCR OF/OOC21169/21   Európske kultúrne dedičstvo v cestovnom ruchu 4 2C Skúška 3 letný
KSaCR OF/OOC21170/21   European Cultural Heritage in Tourism (in English) 2C Examination 3 summer
KSaCR OF/OOC21171/21   Case Studies in Tourism 2C Examination 3 summer
KSaCR OF/OOC21172/21   Prípadové štúdie v cestovnom ruchu (v nemeckom jazyku) 4 2C Skúška 3 letný
KSaCR OF/OOC21173/21   Tréning manažérskych a sociálnych zručností 4 2C Skúška 3 letný

Výberové predmety

Blok - Výberový predmet 1 - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSaCR OF/OOC21160/21   Kultúrny cestovný ruch 3 2C Skúška 1 letný
KSaCR OF/OOC21161/21   Start-up v cestovnom ruchu 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Výberový predmet 2 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21284/21   Application of Intelligent Systems in Business 2C Examination 2 summer
KSaCR OF/OOC21162/21   Letecká doprava v cestovnom ruchu 3 2C Skúška 2 letný
KCR OF/OOC21179/23   Methodology of Final Thesis 2C Examination 2 summer
KCR OF/OOC21176/23   Entrepreneurship Case Studies 2C Examination 2 summer

Blok - Výberový predmet 3 - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KCR OF/OOC21177/23   Commercial activity 2C Examination 3 summer
KSaCR OF/OOC21164/21   Personal Finance Management 2C Examination 3 summer
KSaCR OF/OOC21163/21   Tvorba operatívnych plánov v cestovnom ruchu 4 2C Skúška 3 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - ZP a štátna skúška

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
SS OF/BŠ21PC_042/22   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky 3
SS OF/OB21_ZP035/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet