Študijný plán - medzinárodné podnikanie

Študijný program: bMP_21 – medzinárodné podnikanie
Fakulta: Obchodná fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: ENSK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/ONE21003/21   Základy ekonómie 5 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMr OF/OOA21277/21   Marketing 8 2P + 2C Skúška 1 zimný
KMO OF/OOB21142/21   Európska únia 8 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOP OF/OOE21067/21   Obchodné a hospodárske právo 5 4C Skúška 1 zimný
KMr OF/OOA21278/21   Aplikovaná informatika 6 4C Skúška 1 letný
KM FPM/OMB21028/21   Manažment 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KMEVaHD FMV/OVA212051/21   Svetová ekonomika 7 2P + 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - 1. ročník (v anglickom jazyku)

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21143/21   Európska únia (v anglickom jazyku) 8 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/ONE21101/21   Základy ekonómie (v anglickom jazyku) 5 2P + 2C Skúška 1 zimný

Blok - Povinné predmety - 1. CJ - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/OJA215290/21   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KNJ FAJ/OJD215001/21   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211205/21   CJ 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211203/21   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211201/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211204/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211202/21   CJ 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I. (12) 3 2C Skúška 1 zimný
KAJ FAJ/OJAJ213020/21   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/OJD215002/21   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211305/21   CJ 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211303/21   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilych II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211301/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211304/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE211302/21   CJ 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II. (13) 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - 2. CJ - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/OJAJ215001/21   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KNJ FAJ/OJD215004/21   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE210905/21   CJ 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE210903/21   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE210904/21   CJ 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný
KRaSJ FAJ/OJE210902/21   CJ 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I. (9) 3 2C Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - TA - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
CTVŠ EU/OTA150101Z/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 1 zimný
CTVŠ EU/OTA150101L/21   Telovýchovné aktivity 1 2C Zápočet 1 letný

Blok - Povinné predmety - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21144/21 Medzinárodný obchod 8 2P + 4C Skúška 2 zimný
KÚA FHI/OIE15010/21   Účtovníctvo pre podnikateľov 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/OID22801/21   Vybrané kapitoly z matematiky a štatistiky 6 4C Skúška 2 zimný
KMO OF/OOB21148/21 Európske a medzinárodné obchodné právo 7 2P + 2C Skúška 2 letný
KMO OF/OOB21146/21 Marketing v medzinárodnom prostredí 8 2P + 4C Skúška 2 letný
KMO OF/OOB21149/21   Medzinárodná preprava a logistika 5 2P + 2C Skúška 2 letný

Blok - Povinné predmety - 2. ročník (v anglickom jazyku)

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21145/21   Medzinárodný obchod (v anglickom jazyku) 8 2P + 4C Skúška 2 zimný
KMO OF/OOB21147/21   Marketing v medzinárodnom prostredí (v anglickom jazyku) 8 2P + 4C Skúška 2 letný

Blok - Povinné predmety - 1. CJ - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/OJA215150/21   CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/OJD215003/21   CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211701/21   CJ 1 - Odborný slovenský jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211703/21   CJ 1 - Odborný ruský jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211702/21   CJ 1 - Odborný taliansky jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211704/21   CJ 1 - Odborný španielsky jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211705/21   CJ 1 - Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých III. (17) 3 2C Skúška 2 zimný

Blok - Povinné predmety - 2. CJ - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/OJA2015310/21   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KNJ FAJ/OJD215005/21   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211005/21   CJ 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211003/21   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211004/21   CJ 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KRaSJ FAJ/OJE211002/21   CJ 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II. (10) 3 2C Skúška 2 zimný
KAJ FAJ/OJA211020/21   CJ 2 - Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KNJ FAJ/OJD215521/21   CJ 2 - Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/OJE211105/21   CJ 2 - Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/OJE211103/21   CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/OJE211104/21   CJ 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný
KRaSJ FAJ/OJE211102/21   CJ 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých III. (11) 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Podnikanie v praxi 1 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21434/23   Business in the Practice 1 - EXIMBANKA 2C Examination 2 summer
KMr OF/OOA21350/21   Podnikanie v praxi 1 - FOTO LAB 4 2C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21351/21   Podnikanie v praxi 1 - INTERSHIP 4 2C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21435/23   Business in the Practice 1 - INTERCULTURE IN INTERNATIONAL BUSINESS 2C Examination 2 summer
KMr OF/OOA21353/21   Podnikanie v praxi 1 - MOBILITA 4 2C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21355/21   Podnikanie v praxi 1 - PRAX V ODBORNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 4 2C Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21439/23   Business in the Practice 1 - PROXENTA (Creative Coconuts) 2C Examination 2 summer
KMr OF/OOA21440/23   Business in the Practice 1 - SBA 2C Examination 2 summer

Blok - Povinné predmety - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21152/21 Dovozné a vývozné obchodné operácie 7 2P + 2C Skúška 3 zimný
KMO OF/OOB21150/21 Medzinárodné finančné trhy 8 2P + 2C Skúška 3 zimný
KMO OF/OOB21151/21   Metódy výskumu v medzinárodnom obchode 5 2P + 2C Skúška 3 zimný
KSaCR OF/OOC21149/21 Obchodné podnikanie 8 2P + 4C Skúška 3 zimný
D OF/OOZ21001/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 2C Zápočet 3 zimný
D OF/OOZ21002/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 2C Zápočet 3 letný

Blok - Povinné predmety - 3. ročník (v cudzom jazyku)

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21179/21   Dovozné a vývozné obchodné operácie (v ruskom jazyku) 7 2P + 2C Skúška 3 zimný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľný predmet 1 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21163/21   Corporate Identity 4 2C Skúška 2 zimný
KMO OF/OOB21162/21   Finančné inovácie v medzinárodnom podnikaní 4 2C Skúška 2 zimný
KMO OF/OOB21402/22   Financial Innovations in International Business (in German) 2C Examination 2 winter
KMO OF/OOB21161/21   Intermodal Transport of Goods in the European Union 2C Examination 2 winter
KMO OF/OOB21165/21   Medzinárodné ekonomické organizácie 4 2C Skúška 2 zimný
KMO OF/OOB21164/21   Podpora zahraničného obchodu 4 2C Skúška 2 zimný
KSaCR OF/OOC21150/21   International Tourism 2C Examination 2 winter

Blok - Povinne voliteľný predmet 2 - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21169/21   Intercultural Communication 2P + 2C Examination 3 summer
KMO OF/OOB21170/21   Interkultúrna komunikácia (v anglickom jazyku) 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KMO OF/OOB21166/21   Konkurencieschopnosť v medzinárodnom podnikaní 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KMO OF/OOB21167/21   Competitiveness in International Business (in English) 2P + 2C Examination 3 summer
KMr OF/OOA21280/21   Technické prekážky obchodu 4 2P + 2C Skúška 3 letný
KMr OF/OOA21281/21   Technical Barriers to Trade (in English) 2P + 2C Examination 3 summer
KMO OF/OOB21168/21   Vybrané špecifiká medzinárodného obchodu 4 2P + 2C Skúška 3 letný

Výberové predmety

Blok - Výberový predmet 1 - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21154/21   Ekonomická integrácia v medzinárodnom obchode 4 2C Skúška 1 letný
KMO OF/OOB21153/21   História medzinárodného obchodu 4 2C Skúška 1 letný
KMO OF/OOB21155/21   Doing Business in the Global Environment 2C Examination 1 summer

Blok - Výberový predmet 2 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21157/21   Digitalizácia medzinárodného podnikania 3 2C Skúška 2 letný
KMO OF/OOB21156/21   Prípadové štúdie v medzinárodnom podnikaní 3 2C Skúška 2 letný
KMO OF/OOB21158/21   Špecifiká obchodných vzťahov krajín V4 3 2C Skúška 2 letný

Blok - Výberový predmet 3 - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMO OF/OOB21160/21   Digitalizácia a transformácia obchodných modelov 4 2C Skúška 3 letný
KMO OF/OOB21159/21   Pohyb tovaru a osôb v Európskej únii 4 2C Skúška 3 letný
KMr OF/OOA21305/21   Marketing on Social Networks 2C Examination 3 summer

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - ZP a štátna skúška

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
SS OF/BŠ21MP_041/22   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky 3
SS OF/OB21_ZP035/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet