Študijný plán - marketingový a obchodný manažment

Študijný program: iMOMe_21 – marketingový a obchodný manažment
Fakulta: Obchodná fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: ENSK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety - 1. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21244e/21 Inovačné produktové manažérstvo 8 24sP Skúška 1 zimný
KMr OF/OOA21245e/21   Manažment značky 5 24sP Skúška 1 zimný
KMr OF/OOA21243e/21 Marketingový manažment 8 24sP Skúška 1 zimný
KMr OF/OOA21246e/21 Digitálny marketing 5 24sP Skúška 1 letný
KMr OF/OOA21247e/21 Distribučný manažment 8 24sP Skúška 1 letný
KOP OF/OOE21063e/21   Právo v marketingu 4 24sP Skúška 1 letný

Blok - Povinné predmety - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21250e/21   E-commerce 4 24sP Skúška 2 zimný
KMr OF/OOA21248e/21   Finančné a cenové rozhodovanie v obchode 4 24sP Skúška 2 zimný
KMr OF/OOA21249e/21 Manažérske rozhodovanie v marketingu 8 24sP Skúška 2 zimný
KMr OF/OOA21251e/21   Biznis marketing 5 24sP Skúška 2 letný
KMr OF/OOA21253e/21   Manažment kvality 5 24sP Skúška 2 letný

Blok - Povinné predmety - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21254e/21   Category management 8 24sP Skúška 3 zimný
KMr OF/OOA21255e/21   Marketingové poradenstvo a outsourcing 6 24sP Skúška 3 zimný
KMr OF/OOA21256e/21   Podnikanie v praxi 2 4 12sP Skúška 3 zimný
D OF/OOZ21007e/21   Seminár k záverečnej práci 1 2 12sC Zápočet 3 zimný
D OF/OOZ21008e/21   Seminár k záverečnej práci 2 2 12sC Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľný predmet 1 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21269e/21   Project Management in Marketing 12sP Examination 2 summer

Blok - Povinne voliteľný predmet 2 - 3. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21272e/21   Manažment ľudských zdrojov 4 12sP Skúška 3 letný
KMr OF/OOA21276e/21   Customer Relationship Management 12sP Examination 3 summer
KMr OF/OOA21274e/21   Marketing miest a obcí 4 12sP Skúška 3 letný
KMr OF/OOA21275e/21   Healthcare Marketing 12sP Examination 3 summer
KMr OF/OOA21273e/21   Media Relations 12sP Examination 3 summer
KMr OF/OOA21271e/21   Public relations 12sP Examination 3 summer

Výberové predmety

Blok - Výberový predmet 2 - 2. ročník

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/OOA21263e/21   Udržateľný marketing 4 12sP Skúška 2 letný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - ZP a štátna skúška

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
SS OF/I21MOM_044/22   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky 3
SS OF/OB21_ZP036/22   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet