Cj 1 – Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) I. (12)