Študijný plán - financie a dane

Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21201e/21 Podnikateľské financie 6 24sP Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21203e/21 Riziko a neistota vo financiách 6 24sP Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21204e/21 Analýza a prognóza vo financiách 6 24sP Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21202e/21 Experimentálna ekonómia 6 24sP Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21205e/21 Behaviorálne verejné financie 6 24sP Skúška 3 zimný
KET NHF/NNE21003e/21   Mikroekonómia 6 24sP Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21206e/21   Daňová teória a politika 6 24sP Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21004e/21   Makroekonómia 6 24sP Skúška 1 letný
KMA FHI/NIC21031e/21   Úvod do finančnej matematiky 3 16sP Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21207e/21   Seminár k záverečnej práci DP1 2 20sP Zápočet 3 zimný
KF NHF/NNB21208e/21   Seminár k záverečnej práci DP2 2 20sP Zápočet 3 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21211e/21   Úvod do digitalizácie vo financiách 6 24sP Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21203e/21   Medzinárodné financie 6 24P Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21218e/21   Nepriame dane 6 24sP Skúška 1 zimný
KF NHF/NNB21213e/21   Finančná ekonometria 6 24sP Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21220e/21   Priame dane 6 24sP Skúška 1 letný
KF NHF/NNB21212e/21   Manažment verejných financií 6 24sP Skúška 2 zimný
KF NHF/NNB21221e/21   Medzinárodné zdaňovanie 6 24sP Skúška 2 zimný
KSRaP NHF/NNF21212e/21   Zelená ekonomika 3 16sP Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21216e/21   Financie životného prostredia 5 20sP Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21223e/21   Daňový manažment 6 24sP Skúška 2 letný
KF NHF/NNB21214e/21   Financie odvetví verejného sektora 5 20sP Skúška 3 zimný
KF NHF/NNB21222e/21   Daňové systémy v EÚ 6 24sP Skúška 3 zimný
KF NHF/NNB21215e/21   Oceňovanie finančných aktív 6 24sP Skúška 3 letný
KSRaP NHF/NNF21213e/21   Teória a prax sociálneho zabezpečenia 6 24sP Skúška 2 letný
KVSaRR NHF/NNG21212e/21   Finančné nástroje EÚ 3 16P Skúška 2 letný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KF NHF/NNB21209/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KF NHF/NNB21210/21   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet