Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch