Dizertačná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Dátum schválenia: 19.01.2022